FISKEREGLER

Foreningen har båter i nær sagt alle vann, disse kan benyttes, om de ikke allerede er tatt i bruk. Det er ikke tillat med kano- eller annen type båt som fraktes med, kun foreningens egne båter, dette på grunn av drikkevannskilden, og avrenning til denne, med tanke på smittefare.

Det er ikke tillatt med Oterfiske.

Det er bomvei til vann. Avgift må betales i bommene.

Intervju med TyristrandJFF
Introduksjon om deg selv og litt om foreningen

Jeg heter Tyr Stene, er sekretær i TJFF.

Liker godt å være på skauen, både med og uten fiskestang. Bor med skauen rettpå utsiden av stuedøra, og liker å ligge ute på kalde høst- og vårnetter og

fyre bål. Er medlem av fiskestellsutvalget og har ansvaret for et av fiskevannene i foreningen (kultivering, holde fiskebåten i orden, tilrettelegge for fiskeplasser, osv.). Vi er i underkant av 450 medlemmer i foreningen. Foreningen disponerer ca. 65.000 mål med utmark og rundt 15 fiskevann.

 

 

 

Tyr Stene, sekretær i TJFF. Ved siden av foreningens sin båt

Kan du fortelle litt mer om hva som skiller dere ut fra andre aktører i området?

Vi setter ut stor ørret, minimum 1 kg, ca. 150 fisk hvert år fordelt på flere vann. Har båter på flere av vannene som folk kan bruke til å fiske.

 Hva er målet til foreningen?

Målet ift. fiskekultivering er å få gode fiskevann og å få folk til å fiske. Gi gode fiskeopplevelser. Prøver også å få med yngre (barn og ungdom) ut på jakt og fiske. 

Hva kan fiskeren forvente ved de vannene dere forvalter?

De kan forvente å få fisk i varierende størrelse. Både mindre fisk men også stor fisk 1-2kg+. I de fleste vannene er det ørret og abbor.Det er også for det meste lett å komme seg frem til vannene og det finnes også en DNT hytte med fin uteplass ved ett av vannene. Det er også mange steder hvor det er en liten benk og åpen plass for en liten camp.

Skogstjern, Ringerike, Viken. fiskeplass

Hva anbefaler du å fiske med? Hvilken type agn funker best hos dere?

Kommer an på når du fisker. Tørrflue rett etter klekking av vår/ døgnfluer, ellers er kobberspinner en gjenganger, og er brukt blant annet av tidligere vinner på fiskekonkurransen. Mark i sommer og høstsesong, maggot på isen. 

Er vannene kultiverte 

Ja følgene vann er foreningen flinke til å holde i stand: Skogstjern, Govletjern, Setertjern, Svartvanna, Lysingen, og Ullerentjern. På Nakkerud: Rønnertjern.

Er det mange som fisker hos dere?

Vi er 100 medlemmer som fisker og som ikke trenger fiskekort, men vi selger også ca. 150-200 dagskort i tillegg.

Arrangeres det vanligvis noe spesielt i løpet av året?

Det arrangeres to fiskekonkurranser ila året. En isfiskekonkurranse (klubbmesterskap) og en fiskekonkurranse på sommeren (klubbmesterskap).

SeterTjern. DNT hytte åpen grillplass og seter. Hovinkoia

Hvilke fiskearter har dere?

Ørret, røye, abbor, sik, gjedde, karuss

Er det dype vann og er det mye vegetasjon samt bunnforhold i vannene?

I varierende grad. Lite vegetasjon i de fleste vannene, det er noe trær rundt vannet, men ikke i den grad at du ikke får kastet ut fra land. 


FISKEVANN I OMRÅDET

 • Lomtjerna
 • Fjellveggtjern
 • Bergårdsløkane
 • Bikkjetjern
 • Butjern
 • Rønnestjern
 • Langtjern
 • Grosketjern
 • Ormetjern
 • Govletjern
 • Setertjern
 • Løken
 • Ullerentjern
 • Stokktjern
 • Svartvanna
 • Lysingen
 • Grytingen
 • Skogstjern
Tyristrand fiskekort Tyristrand JFF via Perfish appen Drikkevannskilde grense
Grosketjern Ved Tyristrand JFF sine områder

Andre foreninger