Gratis fiske i Steinkjer kommuneskoger med stang og oter i over 50 vann. 
Dette gjelde alle vann og ikke-lakseførende elver der Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF er grunneier.
 
FISKEREGLER
Vanlige fiskeregler gjelder.
 

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Lustadvatnet
 • Skjækervatnet
 • Lågvatnet
 • Setertjønna
 • Anderastjønna
 • Vakkerlitjønnin Øvre
 • Vakkerlitjønnin Nedre
 • Rognåstjønna
 • Sottjønnin
 • Søttjønn, vestre
 • Sottjønn, indre
 • Pikhaugtjønna
 • Blekktjønna
 • Råtjønnin
 • Råtjønn, fremre
 • Bladtjønna
 • Daltjønna
 • Klumptjønna
 • Finntjønna
 • Vintertjønna
 • Kvinandtjønna
 • Nord Vintertjønna
 • Flattjønna
 • Skjellivatnet
 • Langtjønna
 • Ragnhildholet
 • Franktjønna
 • Rabbtjønnin
 • Hammertjønna
 • Isbekktjønna
 • Badstutjønnin
 • Badstubekktjønna
 • Heimtjønna
 • Stortjønna
 • Finntjønna

Andre foreninger