Gratis fiske i Steinkjer kommuneskoger med stang og oter i over 50 vann. 
Dette gjelde alle vann og ikke-lakseførende elver der Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF er grunneier.
 
FISKEREGLER
Vanlige fiskeregler gjelder.

Andre foreninger