Fiske i Namsskogan

Generell beskrivelse
Hos oss finner du rundt 800 små og store vatn, samt mange ti-talls kilometer med elvestrekninger. Fiskekortet gjelder også i sørvestre del av Børgefjell nasjonalpark innenfor Namsskogan kommune sin grenser.
 
Kombiner gjerne fisketuren med overnatting i en av våre hytter eller et besøk i Namsskogan Familiepark.
Mer informasjon: www.namsskogan-fjellstyre.no eller tlf 41 55 81 76 (fjellstyrets kontor).
 
Fiskebestand
Ørret er dominerende art i Namsskogan, men du kan også fiske røye i enkelte vatn og elvestrekninger. Ørretbestandene er av generelt bra kvalitet.
Storørreten i Namsen er en spesiell opplevelse, likeså ørretfisket med flue eller oter i Mellingsvatnet under døgnflueklekkinga.
Den særegne relikte laksen Namsblanken finens også i en del elver. Namsblanken er en lakseart som nok sjelden blir over 2-3 hg, men er utrolig sprek å få på kroken.
 
Beliggenhet og terrengbeskrivelse
“Namsskogankortet” dekker 85 % av Namsskogans utmarksareal og ligger både øst og vest for E-6 på en strekning på ca 6 mil mellom Nordland grense i nord, og Grong kommunegrense i sør. I skogen finnes alt fra små, stille skogstjern til større vatn med mulighet for fiske fra båt. I høgfjellet er også variasjonen stor, du kan finnne små idylliske vatn som er lett fiskbare med stang og større vatn der dorging og oterfiske fra båt gir best fangst. Elvene varierer også, med stilleflytende strekninger mellom fosser, stryk og kulper. Mest kjent elvefiske finner man i Namsen, Tunnsjøelva, Mellingselva og Storfrøyningselva.
 

Mer informasjon kommer snart.

FISKEREGLER

HUSK å gjøre deg kjent med tillatte fiskeområder, se Namsskogans egne kart over fiskeplasser.

Fiskekortene selges som døgnkort, 3-døgnskort, ukekort og sesongkort. Sesongkortet følger årssyklus fra 1.1.-31.12. Alle nevnte korttyper selges som enkeltkort eller som familiekort. Med familie menes 1 eller 2 foreldre med 1 eller flere barn under 20 år.

Dokumentet “Fiskeregler Namsskogankortet” skal skrives ut og oppbevares sammen med kortet. Der finner du også regler for garnfiske. Bruk av levende agn unntatt mark og maggot er forbudt. Utlegging av båt krever rettighetshavers tillatelse.

Last ned: Fiskeregler Namsskogankortet

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Millavatnet
 • Austvatnet
 • Osvatnet
 • Mellingsvatnet
 • Litlgåsvatnet
 • Stordalsvatnet
 • Frøyningen
 • Jotjønna
 • Jengelskardvatnet
 • Kjerråtjønnin
 • Brekkvatnet
 • Øvre Nesåvatnet
 • Midtre Nesåvatnet
 • Tunnsjøelva
 • Langtjønna
 • Bleikarvatnet
 • Namsen
 • Storvatnet
Namsskogan. Fjellstyre. Fjellstyresambandet fiskekort

Andre foreninger