SEJFF disponerer en rekke vann på Nerdalen, samt noen vann i Trillemarka. Forreningen driver med kultivering i disse vanna, som tynningsfiske, prøvefiske, kalking og utsetting av fisk.

Nerdalen: Dette fiskekortet gjelder rett til stangfiske i følgende vann:

 • Nerdalsvann
 • Vikvann
 • Svartetjern
 • Repetjern
 • Trettetjenn
 • Kvennhusvann
 • Tangetjern
 • Lomtjenn
 • Mjovatnet
 • Brennlivatnet
 • Holmevann
 • Limpetjern
 • Bråtetjenn
 • Grunntjenn
 • Tverrhøggvatnet
 • samt elver og bekker tilknyttet disse vann

Trillemarka: Dette fiskekortet gjelder for rett til stangfiske innenfor kommunens eie i følgende vann:

 • Skodøltjenn
 • Elgstjenn
 • Grunntjenn
 • Vesle Danmark
 • Vindolvatnet
 • Nedre og øvre Putten
 • Samt elva fra Vindol til Skodøl

Kart: Solbua på Prestfoss selger kart over områdene.

Det er forskjellige arter i de forskjellige vannene. Eksempelvis Tverrhøggvannet har ørret og røye og Vikvann har ørret og sik.

Andre foreninger