Fiske i Hinnebu

Området til Hinnebu sportsfiskere strekker seg fra Blengsvannet og Hovannet i sør, til Skjærsæ ved Hynnekleiv i nord. Mange av fiskevannene ligger lett tilgjengelig langs fylkesvei 42.
 
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER
  • Ha alltid fiskekortet tilgjengelig. Kortet gjelder stang- og isfiske
  • Barn under 16 år fisker gratis
  • Fiskeredskapen skal være tørr før den brukes i nye vassdrag.
  • Fiskeredskap brukt i vassdrag hvor det er påvist, eller mistanke om smittsom sykdom, skal desinfiseres. Ta kontakt med distriktsveterinær.
  • Tøm aldri vannbeholder o.l. direkte i vassdrag.
  • Det er forbudt å innføre eller sette ut fiske, kreps eller andre organismer som lever i vann.
  • Meld fra hvis du oppdager syk eller død fisk

 

Fiskekort Froland. Blensvatn, Kråkevatnet. Forlandsheiene Hinnebu sportsfiskere

Andre foreninger