Beskrivelse

Ramnes Sportfiskere, fiske i Kringlevannet.
Flott fiskevann med fin beliggenhet. Lett å gå rundt vannet. Gapahuk med bålplass. Tilrettelagt brygge for fluefiske. 
Døgnkort 80kr. Årskort 500kr.

Fiskeregler

Fiskekort må kjøpes før fisket kan starte.
Fiskekort skal fremvises på forespørsel av legitimert kontrollør fra Ramnes Sportsfiskere.
Fiskekort er personlig og kan ikke overdras.
Personer til og med 16 år fisker gratis og trenger ikke løse fiskekort.
Kjøpt fiskekort refunderes ikke.
Fiskekort kan også kjøpes med SMS, se mer informasjon på vår hjemmeside.

Generelle regler

Hver fisker kan avlive inntil 1 fisk over 30 cm pr. døgn. Fisk under 20 cm oppfordres til å avlives. All annen fisk skal settes tilbake.
Det er kun tillatt å fiske med 1 stang pr. fisker.
Det skal benyttes mothakeløse kroker, eller mothaken skal være nedklemt.
Det oppfordres til å benytte enkeltkroker på sluker/wobblere o.l.
Det er lov å fiske hele året, så lenge annet ikke er annonsert.
Fiske fra båt er ikke tillatt.

Særregler for medlemmer av Ramnes Sportsfiskere

Medlemskapet gir adgang til fiske i Kringlevann. Gyldig medlemskort skal medbringes under fiske og forevises på forespørsel.
Medlemskap gir tillatelse til å fiske med fluestang fra belly-båt. Fisket skal være «fang og slipp». Fisk under 20 cm kan avlives. Ved fiske fra belly-båt skal det vikes og tas hensyn til andre som fisker fra land.
For å bli medlem, se vår hjemmeside.

Endring av regler gjøres av styret i Ramnes Sportsfiskere.

November 2018, sist endret 20. september 2020
Styret i Ramnes Sportsfiskere
http://www.ramnessportsfiskere.org

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Kringlevann

Andre foreninger