Laks og sjø-ørret fiske Måvatnet på Stave, Andøya

Det selges 3 døgnkort i Måvatnet
Døgnkort 100 kroner
Sesongkort for fastboende på Stave 500 kroner (gjelder også for Trolldalsvatnet)
Sesongkort Grunneier 100 kroner (gjelder også for Trolldalsvatnet)
Fangst skal rapporteres etter endt fiske. Nye kort kan ikke kjøpes før fangstrapport er levert.
Fiske i elvene er forbudt
Bag Limit: 3 laks og/eller sjø ørret pr dag. Fisket skal avsluttes når kvoten er nådd
10 laks og 5 sjø-ørret pr sesong
Ørretfiske: ingen bag limit.
Vannet er stengt for all fiske utenom sesong 1 til 31 juli
Vading skal begrenses og er forbudt om det er til sjenanse for andre fiskere
Det er kun tillatt med stangfiske fra land og det kan kun brukes en stang av gangen.
Det kan kun kjøpes 3 dagskort av gangen.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Måvatnet
  • Trolldalsvatnet

Andre foreninger