Fiske i Drammenselva hos Åmot og omegn Fiskeforening

Åmot og omegn fiskeforening ble stiftet i 1944 og foreningen har i dag ca 100 aktive medlemmer og mange besøkende fiskere i løpet av året.

Sentralt I foreningens virksomhet er strekningen mellom Embretsfoss og Kaggefoss, samt Geithusfoss og deler av Bergsjø. Foreningen drifter og kultiverer denne strekningen etter avtale med Kaggefoss og Embretsfoss Grunneierlag. Foreningen kan her tilby fiske etter ørret I naturskjønne omgivelser med fine stier for fiskere på begge sider av elva, samt fiskeplasser og hvilesteder

Det er masse STOR ørret på vår strekning og det blir jevnlig tatt fisk i løpet av sesongen.

Se kart over strekningen på Perfish appen

FISKEREGLER

Fiske med 1 stang. Minstemål 30cm.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Snarumselva (Kaggefoss – Gravfoss)
  • Snarumselva (Gravfoss – Geithusfoss)
  • Drammenselva (Gravfoss – Døvikfoss
  • Bergsjøen

På slutten av sommeren 2021 snakket Perfish med Borger Trondsen som er kasserer I Åmot og Omegn fiskeforening og tok noen bilder av elva:

Kasserer i Åmot og Omegn Fiskerforening
Borger Trondsen Kasserer i Åmot og Omegn Fiskerforening

Kan du fortelle litt mer om hva som skiller dere ut fra andre aktører i området?

Dette er ett veldig attraktivt tur/rekreasjonsområde som tilbyr fine stier langs elva med vakre omgivelser som er vedlikeholdt og gir god tilgang ned til elva.

Hvilke fiskearter har dere?

Abbor, Sik, Gjedde forekommer, men ikke så mye av den i elva der det er strøm.

Det er også en og annen ål som biter på, men den må slippes ut igjen da den er fredet. 

Hva anbefaler du å fiske med? Hvilken type agn funker best hos dere?

De flest bruker sluk og mark, men det er også en god andel som benytter fluestang eller fluedupp på haspelstanga.

I de siste årene har jeg begynt å benytte fluestanga mer og mer. I elva her bruker jeg for det meste en variant av vårflue.

Hva er målet til foreningen?

Legge til rette for god fiske langs elva og gjøre det tilgjengelig med fine stier og forsikre at det er en sunn bestand ved å kontrollere fiskere. I tillegg har vi laget 3 gapahuker som kan benyttes av fiskere.

Vi satser også litt på å få de unge med på fiske og har gjort litt tiltak for å legge til rette for dette.

Arrangeres det vanligvis noe spesielt i løpet av året?

Vi bruker å ha en barn og ungdomsdag via Norges Jeger og Fisk, det har hendt at vi må vurdere vannstanden for sikkerhetsgrunner om dette kan gjennomføres, men vi satser på å ha dette årlig. 

Ørretfiske i Drammenselva. Fiskekort i Modum kommune Åmot og omegn fiskerforening

Andre foreninger