Fiske i Grong

Valdsonen er ca 3 km lang. Den starter ved nedre tømmeråsfoss og ender der Sandøla løper ut i Namsen på Duun. På denne strekningen fiskes det først og fremst fra land i hele fiskesesongen. Landfiske kan utøves i doktorsvingen som starter ved Langnes camping. Denne strekningen passer utmerket for fluefiske. Nederst i Sandøla passer det å fiske fra land på strekningen som benevnes som Sjåkåren. Denne strekningen passer utmerket for alle typer landfiske fra toppen av brekket til der Sandøla renner ut i Namsen.
 
Fisketid
Annenhver dag i august 2019, på ulike datoer (1, 3, 5 osv.). Døgnet går fra kl. 00.01 – 24.00.
 
Valdstrekning
Valdet strekker seg fra ca. 80 meter ovenfor Doktorsteinen (se merkestolpe) og ned til der Sanddøla og Namsen møtes (se merkestolper).
 
Antall fiskekort
Det er fritt fiskekortsalg på hele strekningen. Det selges døgn- og sesongkort. Det praktiseres rullerende fiske i alle «kulper/stryk». Alle godkjente og lovlige fiskeredskaper er tillat.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

FISKEREGLER

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler og kvoter er identiske med de lokale fiskereglene som Namsenvassdragets elveeierlag (NE) har fastsatt til enhver tid.

Grong JFF - Perfish Duun og Langnes Sanddøla

Andre foreninger