ANBEFALNINGER:

ISFISKE
Det kan til tider være et meget godt isfiske på våre tre store vann. Vi har merket av de tradisjonelle gode røyeplassene på kartet. Men det kan være verdt å forsøke på nye plasser også. Vær oppmerksom på isforholdene, spesielt utenfor elver, bekker og ved utløp. Hoplavassdraget Grunneierlag påtar seg ikke ansvar for ferdsel på islagte vann.

SOMMERFISKE PÅ DE STORE VANNENE
Det beste er å fiske fra båt. Vi anbefaler markdrag og oterfiske. Båt kan leies hos flere grunneiere rundt vannene. Garnfiske er også mulig. Se fiskereglene.

HÅMMÅRSBUKTA FRILUFTSOMRÅDE
Her finner dere parkeringsplass, toalett, brygge, bord og benker, grill og badestrand. Men HUSK det er ikke campingplass!!!

ELVEFISKE
Vi anbefaler å prøve fiskelykken etter ørret i Fossingelva. En sti er opparbeidet fra utløpet av hoklingen og et hundretalls meter nedover elva. Likeledes finnes en tilrettelagt sti i nedre del av elva. For å komme dit må du gå på sør- og baksiden av skolen i Åsen sentrum. Elvene som renner ut i Movatnet kan også være verdt å prøve.

Fiskeregler
Hoplavassdraget Grunneierlag har vedtatt følgende regler for fiske innen grunneierlagets område;

 • Vassdraget blir regnet fra Hoplafossen til alle vatn og tjern som sokner dit.
 • Unntatt er Lynvatnet og Grønningen.
 • I tillegg kommer Åltjønna og Møssingvatnet.
 • Alle over 18 år må ha løst fiskekort.

Ett kort gjelder for:
Oter eller dorging. Stangfiske med flue, sluk og mark.
Isfiske med pilk.
Annet levende agn, enn mark, er forbudt!

Garnkort kan løses. (Garnkort = Årskort.) Fiske må da foregå min. 100 meter fra land. Grunneier kan, såfremt garnkort er løst av fisker gi tillatelse til fiske nærmere land på sin eiendom.
Vi anbefaler garnstørrelse 24 og 26 Omfar. Brukes 22 Omfar skal det samtidig settes et 32 Omfar for hvert andre 22 Omfar. Alle garn, liner, teiner, ruser, m.v. må merkes med navn og adresse.

Fiskekort kan ikke overdras.
Alle som har fiskekort kan kontrollere andre fiskeres kort. Ulovlig fiske skal meldes styret i grunneierlaget. Fiskekort gir ingen rett til ferdsel, båtplass, parkeringsplass m.v. Fiske og ferdsel må foregå innen rammen av offentlige fiskeregler og friluftsloven.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Åltjønna
 • Nesvatnet
 • Hammervatnet
 • Skardtjønna
 • Karbutjønna
 • Svarttjønna
 • Hoklingen
 • Almlitjønna
 • Movatnet
 • Møssingvatnet

Andre foreninger