Det finnes en gapahuk på Slankneset som er disponibel for alle, her kan man tenne bål med ved som er lagret der.
Det er også satt opp et utedo i tilknytting til gapahuken.

Døgnkort kr. 50,- Årskort kr. 200,-

FISKEREGLER FOR SOLØYVATNET
Alle som skal fiske i Soløyvatnet må kunne forevise gyldig fiskekort og legitimasjon. Fiskekortet gjelder for stang og håndsnøre. Oter er ikke definert som håndsnøre.
Barn under 16 år kan fiske med stang eller håndsnøre uten å betale for fiskekort.

Andre foreninger