Søndre Grautsjøen ligger øst for Namnå i Grue kommune. Sjøen har vært kjent som et fint fiskevann siden langt tilbake, og det er mange fine fiskeplasser rundt hele vannet.
En kan komme dit enten ved å kjøre inn Brusetervegen eller Namnå-Rotnavegen, og sjøen ligger kort fra bilveg.
Det har vært satt ut ørret i sjøen siden slutten av 1950-tallet/tidlig 1960-tallet.

Det er også muligheter for fiske i andre sjøer/tjern i Sorknesskogene, bl.a. Huldertjerna, Jernåtjern, Butjernet og Sivtjernet.  Dessuten ligger deler av Namnsjøen i vårt område. I disse sjøene er det også andre fiskearter, deriblant gjedde.
Vi har et godt utbygd vegnett, og tilgjengeligheten er derfor bra.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Søndre Grautsjøen

Andre foreninger