FISK I OVER 50 FLOTTE FISKEVANN, TJERN OG ELVER I BAGN OG REINLI PRIVATSAMEIGES OMRÅDE

Fiskekortet gjelder for stang fra land eller ved pilking på isen. Ingen fast stående redskap. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Se oversiktskart ved å klikke på MER INFO nederst på denne siden for å sikre at du fisker i tilknyttede vann for kortet.

Noen av fiskevannene kan det fiskes med garn og oter for spørsmål om hvilken vann og kjøp av garn kort og oter kort kontaktes Kristian Berglund på sameiga@hotmail.com.

Stangfiske/pilking på isen, ingen faststående redskap

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Haugsjøen
 • Lille Sangevatni
 • Store Sangevatni
 • Reinsjøen
 • Øytjern
 • Fjelltjernet
 • Vesma
 • Nibbesteintjernet
 • Steintjernet
 • Laugartjernet
 • Bjøldalstjernet
 • Bjordalsvatni
 • Vesle Bjordalsvatnet
 • Nedre Steinvatnet
 • Øvre Steinvatnet
 • Øgntjernet
 • Heimskardtjernet
 • Bøvi
 • Holbekken
 • Heimtjernet
 • Svartsetertjernet
 • Øytjernet
 • Tanterhaugtjernet
 • Hellebekken
 • Lusetjednet
 • Øytjenn
 • Skardsputten
 • Ormetjernet
 • Rabalstjernet
 • Nedre Bukfylltjernet
 • Barbroputten
 • Øvre Bukfyllvannet
 • Fløtan
 • Nysæterputten
 • Øyvatn
 • Hølervatnet
 • Høvreselvi
 • Kalken
 • Høvren
 • Storeputt
 • Vesletjern
 • Skardaputten
 • Midtre Alketjern
 • Nedre Alketjern
 • Alketjernselvi
 • Blekkatjern
 • Steintjern
 • Svartefjorden
 • Reidartjern
 • Buatjern
 • Vangen

Andre foreninger