Fiske i Hurdalsjøen

Med sine 32,3 km2 ligger fordelt i tre kommuner, Hurdal, Nannestad og Eidsvoll nord i Akershus. Fisket administreres av Hurdalsjøen fiskeadministrasjon (HFA) bestående av representanter fra grunneiere og lokale jeger og fiskerforeninger. HFA tilbyr her fiskekort for stang og garnfiske gjeldene for hele sjøen.

 
Generell beskrivelse
Innlandsfiske med stang og garn i Hurdalsjøen, avgrenset i sør fra Sagdammen, Eidsvoll Verk til utløp av Hurdalselva i nord. Arter – abbor, gjedde, hork, krøkle, mort, sik, lake og ørret, deriblant en stabil god storørretstamme.
 
Fiskebestand
God bestand av sik , gjedde og abbor. Abbor over 1 kilo er ikke uvanlig. God bestand av lake, men sjelden fisk over 1,5 kg. Stabil og god bestand av storørret, med eksemplarer opp til 8 kg.
 
Det er flotte muligheter til å fiske på isen og det blir årlig tatt stor abbor. Ta forbehold at isen er trygg før du går ut på sjøen, isen er ofte dårligere i sør enden.   
 
Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Beliggende nord i Akershus i Hurdal, Eidsvoll og Nannestad kommune. Innsjøarealet er på 32,3 km2, og innsjøen er delt i to bassenger, et nordlig med maksimaldyp på ca 25 m og et sydlig basseng med største dyp på ca 59 m.
 
FISKEREGLER

Årskort som følger kalenderåret for fiske med stang, håndsnøre og garn i Hurdalsjøen fra land og båt. For fiskeregler, se generelle regler. NB! fiskekortet gjelder ikke for fangst av kreps.

Last ned fiskeregler her; HFA Fiskeregler 2015

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Hurdalsjøen
Hurdal fisekadmin
Mange benytter båt i Hurdalssjøen, men det kan også fiskes fra land. Foto: Christian Juel
Hurdal fiskekort. Hurdalsjøen Perfihs

Andre foreninger