Oversiktsbilde Horvereidvatnet og Naklingvatn
Fiskekortet gjelder for: Horvereidvatnet og Naklingvatn. Fiske etter innlandsfisk med stang, oter og håndsnøre er tillatt hele året. Se fiskeregler for flere detaljer.
 
FISKEREGLER

Forskrifter for fiske etter innlandsfisk i Horvereid- og Naklingvatnet, Nærøysund kommune, Trøndelag Fylke:

  • 1: Fiske etter innlandsfisk med stang, oter og håndsnøre er tillatt hele året, uavhengig av den årlige og ukentlige fredningstid for laks og sjøaure.
  • 2: Fiske etter innlandsfisk med bunden redskap, faststående redskap (garn) er tillatt kun for grunneier i tiden fra og med 15.juni til og med 14. august, uavhengig den ukentlige fredningstid for laks og sjøaure. Det tillates brukt to redskap (garn) av hver grunneier.
  • 3: Til fangst av innlandsfisk er det ikke tillatt å bruke bunden redskap med større maskevidde enn 32 med mer (20 omfar). Redskapet skal merkes med lett synlig flottør påført fiskerens navn og adresse.
  • 4: Ved utløpet av Horvereidvatnet og på begge sider av strømmen mellom Horvereid- og Naklingvatnet, fastsettes en fredet sone i 100 m lengde fra henholdsvisutløp av vatnet og kanal, hvor alt fiske med bunden redskap er forbudt.
  • 5: Brudd på disse bestemmelser er straffbart.
  • 6: Forskriftene er tredd i kraft og opphevet dermed forskriftene av 3.januar 1984.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Naklingvatnet
  • Horvereidvatnet
Nærøysund. Horvereid og Naklingvatn Grunneierlag Gapahuk og brygge

Andre foreninger