Fiske i Åfjord

Dette kortet gir rett til ferskvannsfiske i store deler av gamle Åfjord kommune. Unntak er Trappvatna, Laksvatnet og Momyrvatnet der det er egne kort, samt gjelder ikke for laksefiske i Nord- og Stordalsvelva.
 
Mer informasjon kommer snart.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Åfjorden
 • Skråfjorden
 • Grytfjorden
 • Litle Brulivatnet
 • Granskardvatnet
 • Kjøremsvatnet
 • Langtjønna
 • Svanalona
 • Skjerlona
 • Svarttjønna
 • Lomtjønna
 • Bjørnatjønna
 • Mørrivatnet
 • Nord Austdalsvatnet
 • Inner Austdalsvatnet
 • Skjeftholtjønna
 • Juvatnet
 • Setertjønna
 • Månstutjønna
 • Brentdalstjønna
 • Måstjønna
 • Fremmer Tverrlitjønna
 • Sørnestjønnan
 • Olatjønna
 • Perlitjønnan
 • Storkvernavatnet
 • Kråktjernan
 • Litlkvernavatnet
 • Storkvernavatnet
 • Storlitjønna
 • Saltbekktjønna
 • Borttjønnan
 • Sleppen
 • Løsvatnet
 • Grauttjønna
 • Skjerivatnet
 • Kvernatjønna
 • Sandvatnet
 • Flåvatnet
 • Reinsjøen
 • Stromptjønnan
 • Grunnlåten
 • Magerhus
 • Andatjønna
 • Storfisktjønna
 • Trapptjønna
 • Buasjøen
 • Gjermundsvatnet
 • Bjørnatjønna
 • Prinsvatnet
 • Funnetjønna
 • Rørtjønnan
 • Påltjønna
 • Kleivatjønna
 • Finntjønna
 • Øvre Sekkalona
 • Nedre Sekkalona
 • Krokvatnet
 • Bårdlitjønna
 • Sarabranntjønna
 • Nedre Leirdalsvatnet
 • Øvre Leirdalsvatnet
 • Gurben
 • Korstjønna
 • Heitjønna
 • Klumptjønna
 • Blankvatnet
 • Øvre Sandvatnet
 • Nedre Sandvatnet
 • Finnburtjønna
 • Tarmtjønnin
 • Kastbotnvatnet
 • Øystre Hyttjønna
 • Vestre Hyttjønna
 • Teksjøen
 • Langvatnet
 • Haitjønna
 • Skurvtjønnin
 • Snumpen
 • Bytjønna
 • Grøndalsvatnet
 • Langtjønna
 • Ørnbergtjønna
 • Åltjønna
 • Finnkråtjønna
 • Haukvatnet
 • Litlfisktjønna
 • Storfisktjønna
 • Gåstjønna
 • Otertjønna
 • Kvernavatnet
 • Pertjønna
 • Laksvatnet
 • Røyrlitjønna
 • Slavatnet
 • Motjønna
 • Litlvatnet
 • Nordheitjønna
 • Tverrfjelltjønna
 • Nittavatnet
 • Nordtjønna
 • Rogntjønna
 • Rumptjønna
 • Okslitjønna
 • Ormlitjønna
 • Røyrkromtjønna
 • Gammelgårdsvatnet
 • Nygårdsvatnet
 • Måstjønnan
 • Gammelsetervatnet
 • Skottjønna
 • Bjørnabakkvatnet
 • Bekkavatnet
 • Bekkalitjønna
 • Kråvatnet
 • Berdalsvatnet

Andre foreninger