Fantastisk fiske i Osenområdet i Åmot og Trysil kommune.

Priser på fiskekort;

 • Sesongkort: 350 kr.
 • Ukeskort: 200 kr.
 • Døgnkort: 70 kr. 

Alle over 16 år må løse fiskekort.

 • Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og skal forevises dersom en annen person med gyldig fiskekort eller oppsynsbevis forlanger det.
 • Oppsynet har også rett til å undersøke fiskeredskap og fangst.
 • Det er ett felles fiskekort for hele området.
 • Alle med gyldig fiskekort kan fiske med følgende redskap:
  • Stang, dregg og isfiskeredskap.
  • I tillegg kan oter bruker i Osensjøen, Nordre og Søndre Ulvsjøen og Nordre og Søndre Slemsjøen.
  • Det er kun tillatt å bruke redskap som er beregnet på å kunne slukes av fisken.
 • Minstemål for ørret og harr:
  • Aursjøen og Baksjøen: 30 cm.
  • Øvrige vassdrag: Ikke minstemål.
 • Alt fiske etter ørret i elver, åer og bekker er forbudt i tiden 15/9 – 31/10.
 • Isfiske er tillatt i alle vann og vassdrag med følgende begrensninger:
  • Aursjøen og Baksjøen: 1 stikke per fisker.
  • Øvrige vann og vassdrag: 3 stikker per fisker
  • Unntak: Fiske etter lake i Osensjøen
 • Fiske er ikke tillatt i følgende åer/bekker:
  • Utløpsbekk fra Ulvsjøen vest
  • Bekk mellom Aursjøen og Baksjøen
  • Utløpsbekk Baksjøen.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Slemma
 • Søndre Slemsjøen
 • Nordre Slemsjøen
 • Nordre Osa
 • Ena/Tverrena
 • Aursjøen
 • Baksjøen
 • Burusjøen
 • Nordre Ulvsjøen
 • Søndre Ulvsjøen
 • Munksjøen
 • Ulvsjøen vest
 • Osensjøen
 • Åbortjennet

Bildegalleri

Andre foreninger