Litt om Varpavassdraget

Varpavassdraget i Hamarøy kommune er det mest tradisjonsrike lakseførende vassdraget i regionen, og er også et av de vassdragene i Nordland hvor vi har best kunnskap om laks og sjøørret.

Laks

Laks

Vassdraget har i en årrekke vært tilknyttet forskning og kunnskapsorienterte prosjekter, og Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med Varpavassdraget grunneierlag legger sterke føringer på hvordan vassdraget skal forvaltes. Vassdraget har siden 2007 vært under overvåking for å kartlegge situasjonen for lokale fiskebestander og innslag av rømt oppdrettsfisk.

I Varpavassdraget er det gode bestander av laks og sjøørret. I tillegg har samtlige vatn en meget stor bestand av røye og ørret. Det drives et omfattende kultiveringsarbeid for å få enda bedre størrelse og kvalitet på røye og ørret. De senere årene ser vi resultatet av dette arbeidet ved at det er blitt veldig fin ørret og røye i de fleste vannene.

Siden 2010 har det i regi av Statsforvalteren i Nordland og Miljødirektoratet vært gjennomført et overvåkingsprosjekt med ruse i Varpa. Her registreres all oppgang av laks, sjøørret og ål. Laks og sjøørret lengdemåles, merkes, registrering av lus og garnskader, før fisken slippes tilbake i vannet. Alt av oppdrettsfisk og pukkellaks tas ut av vassdraget.

Varpavassdraget forvaltes av Varpavassdraget grunneierlag,
boks 31, 8271 DRAG

 

Fiskekort

Informasjon om fiske i Varpavassdraget:

Fisketid i Varpa, Kvannvatnet og Mellomvatnet: 1.juni – 31.august. Fisketid i Storvatnet og Hamnvatnet og Kjerringvatnet hele året. Samtlige elver er fredet hele året. Varpelva ut i havet har en fredningssone på 100 m på hver side av elvemunningen.

Alle som skal fiske i vassdraget må løse fiskekort. (Isfiske trenger ikke fiskekort). Fiskekort for vassdraget kan kjøpes på Drag Landhandel eller på www.perfish.no. Barn/ungdom under 18 år fisker gratis i vatna, men må betale depositum for tildelt kort hos Drag Landhandel. Depositum får alle fiskere tilbake når det er levert fangstmelding.

Fiskere som kjøper fiskekort hos www.perfish.no betaler ikke depositum, men Perfish tar kr. 20,- i gebyr pr. kort hos fiskeren, dette gjelder også barn/ungdom under 18 år.

Det selges 2 ulike fiskekort: et kort for lakse- og sjøørretfiske som dekker hele vassdraget og et annet kort som kun gjelder innlandsfiske i Storvatnet, Hamnvatnet og Kjerringvatnet.

Fisker over 18 år som skal fiske i lakseførende vassdrag skal ha betalt fisketrygdavgift før lokalt kort kan kjøpes. Husk påføring av kontonummer dersom kortet sendes tilbake pr. post. Siste frist for innlevering av fangstmelding er 7. september, 1. november for innlandsfiske

Fiske i Varpavassdraget

Fisketid i Varpa, Kvannvatnet og Mellomvatnet er 1. Juni – 31. August. Fisketid i Storvatnet , Hamnvatnet og
Kjerringvatnet hele året. Samtlige elver er fredet hele året. 
 

Fiskeregler

Det er en fangstkvote på 3 laks i sesongen for hver fisker. Når kvoten på 3 laks pr. fisker er tatt, må all fisket laks settes skånsomt ut igjen. Det er ikke kvote på sjøørret.

Det er lov å fiske med makk, flue og sluk i vatna.
Det er forbudt å fiske med garn, line og oter i samtlige vatn.
Det er forbudt å fiske fra rusa i Varpa og til elveutløpet i Varpelva.
Det er forbudt å fiske fra båt i Varpa.(Grunneiere i Varpa har lov til å fiske i merket båtsone)
Det er kun tillatt med en stang i bruk pr. fisker.
Vis hensyn slik at så mange som mulig kan få gode fiskeopplevelser!
Husk at alle må løse kort for fiske i vassdraget og at samtlige elver i vassdraget er stengt for fiske. Husk påføring av kontonummer dersom kortet sendes tilbake pr. post. Siste frist for innlevering av fangstmelding er 7. september, 1. november for innlandsfiske

STATESTIKK SE:  https://varpa.no/fangst.html 

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Kjerringvatnet
  • Storvatnet
  • Hamnvatnet
  • Varpvatnet
  • Mellomvatnet
  • Kvannvatnet
Varpavassdraget grunneierlag 2 forskjellige kort

Andre foreninger