Fiske i Varpavassdraget

Fisketid i Varpa, Kvannvatnet og Mellomvatnet er 1. Juni – 31. August. Fisketid i Storvatnet , Hamnvatnet og
Kjerringvatnet hele året. Samtlige elver er fredet hele året. Varpelva ut i havet har en fredningssone på 100 m på
hver side av elvemunningen. Det er forbudt å fiske fra rusa i Varpa og til elveutløp i Varpelva. Det selges 2 ulike
fiskekort. Et kort for lakse- og sjøørett-fiske som dekker hele vassdraget og et annet kort som kun gjelder
innlandsfiske i Storvatnet, Hamnvatnet og Kjerringvatnet.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

FISKEREGLER

Alle som skal fiske i vassdraget må løse kort. Ved kjøp av kort i butikk kreves ett depositum som fås tilbake ved levering av fangstmelding. Det er ikke depositum på kort kjøpt på nett eller sms, men krav om at fangstmelding leveres.

Det er fangstkvote på 3 laks i sesongen for hver fisker. Når kvoten på 3 laks pr. fisker er tatt, må all fisket laks settes skånsomt ut igjen. Det er lov å fiske med makk, flue og sluk i vatna. Det er forbudt å fiske med garn, line og oter i samtlige vatn. Det er kun tillatt med en stang i bruk pr. fisker. Vis hensyn slik at så mange som mulig kan få gode fiskeopplevelser! Det er satt ut desinfeksjonsutstyr ved Dragskrysset. Fiskere har selv ansvar å benytte disse etter gjeldende regler.

Andre foreninger

Lukk meny