Fiske i Øvre Valnesfjord i Fauske kommune. Alle vann i Øvre Valnesfjord med unntak av Fridalvatnet og Austerdalsvatnet. 

Kortene gjelder for hele familien. Barn under 16 år og eldre over 67 år har gratis fiske.

Fiskekortet gjelder for både privat grunn og Statsgrunn i Øvre Valnesfjord.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Sørskardvatnet
 • Midtiskarvatnan
 • Nedre Midtiskarvatnan
 • Nordskarvatnan
 • Langvatnet
 • Langvasstjønna
 • Dansktjønna
 • Rundvatnet
 • Johanvatnet
 • Knivtjønna
 • Danstjønna
 • Anderstjønna
 • Holmtjønna
 • Skiferbruddvatnet
 • Arturtjønna
 • Hundpisstjønna
 • Algotvatnet
 • Tverrfjelltjønna
 • Algottjønna
 • Sivtjønna
 • Gammtjønna
 • Rolftjønna
 • Ellatjønna
 • Øvre Krubblivatnet
 • Ner-Krubblivatnet
 • Nord Krubblivatnet
 • Skarvatnet
 • Sætervatnet
 • Djupvatnet
 • Leontjønna
 • Kaffetjønna
 • Kalletjønna
 • Halsvatnet
 • Hømmervatnet
 • Konsulvatnet
 • Åkerbergtjønna
 • Steinvatnet
 • Holmvatnet
 • Falkflogvatnan
 • Litlsørdalsvatnet
 • Storsørdalsvatnet
 • Trolovesvatnet
 • Trollvatnet
 • Store Svartvatnet
 • Lille Svartvatnet
 • Litlvatnet
 • Graurvatnet
 • Domåkdervatnet

Andre foreninger