Fiske med Grongkortet

Med Grongkortet kan du fiske i flere hundre vatn og flere elver i hele Grong kommune. Vi har noen små unntak. Det ene er Rausjøen på grensa mellom Grong og Snåsa, på Heia like ved E6. Det andre er en kort strekning i øvre Namsen (ca. 200-300 m) ved Fjerdingen. I tillegg gjelder ikke Grongkortet for Ulvig Kiær’s eiendommer i Grong (fra og med 2017).
Grongkortet gjelder ikke lakseførende deler av Namsen (fra Aunfoss og nedover) og Sanddøla (fra Bergfoss og nedover).
 
Sesongkort gjelder for kalenderåret. Vi har ingen fredning på høsten eller andre tider på året. I enkelte vatn tillates oter og garn på Grongkortet, etter bestemte regler (kontakt turistkontoret for nærmere informasjon).
 
Fiskebestand
I Grong er ørret vanligste fiskeart i innlandsvatnene og elvene (med unntak av de lakseførende strekningene i Namsen og Sanddøla). I tillegg til ørret har vi røye i noen få vatn.
Fiskebestandene varierer litt fra vatn til vatn. Noen vatn har relativt tett bestand av ørret, hvor størrelsen vanligvis ligger på 1-3 hekto. I disse vatnene er det relativt lett å få fisk og de egner seg godt for barnefamilier.
Andre vatn har tynnere bestander hvor sjansen for stor fisk er større. Øvre del av Namsen er kanskje et av de beste “vatnene” vi har i Grong og her finner du også “Namsblanken”. Det er en relikt laksestamme som kun lever i ferskvatn. Namsblanken kan være en spennende sportsfisk, men blir sjelden særlig stor.
 
Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Grong kommune ligger i Namdalen, som utgjør de nordlige delene av Nord-Trøndelag fylke. Grong sentrum (Mediå) ligger ca. 200 km. nord for Trondheim, langs E6. Grong kommune er tilsammen ca. 1.100 km2 og vi har over 500 små og store fiskevann i kommunen. Her er det plass for de fleste.
 
Mer informasjon kommer snart.

FISKEREGLER

HUSK å gjøre deg kjent med tillatte fiskeområder, se Grongkortets egne kart over fiskeplasser.

Grongkortet gjelder ikke i den lakseførende delen av Namsen, Sanddøla og Nesåa. Det betyr at nedenfor Aunfoss i Namsen, nedenfor Bergfoss i Sanddøla, og nedenfor Iskvernfossen i Nesåa, kan du ikke fiske med Grongkortet

Fiskeslag er i hovedsak ørret og røye.

Kortet gjelder i utgangspunktet fiske med stang, men også fiske med oter er tillatt.

Fiskeravgift er ikke lengre nødvendig for innlandsfiske og barn under 16 år fisker gratis. Ta kontakt med Sagmohaugen utmarksservice (tlf. 913 54 947) for nærmere informasjon.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Svarttjønna
 • Dagtjønna
 • Kvennsjøelva
 • Liatjønnin
 • Langtjønna
 • Sandtjønnin
 • Anemarjatjønnin
 • Måstjønna
 • Trekanttjønna
 • Rundtjønna
 • Fiskløysa
 • Holmtjønnin
 • Tørristjønna
 • Konradtjønna
 • Trekanttjønna
 • Snøåtjønnin
 • Grunntjønnin
 • Revrumptjønnin
 • Vakkerbotntjønna
 • Indre Vakkerbotntjønna
 • Geitfjelltjørnin
 • Konnovatnet
 • Krokvatnet
 • Flyin
 • Møkkelvatnet
 • Breivatnet
 • Breivasstjønna
 • Trekvisla
 • Øystertjønna
 • Austvatnet
 • Sandtjønna
 • Tangtjønna
 • Fiskløysa
 • Getingvatnet
 • Brusvatnet
 • Brusvasstjønna
 • Dautjønna
 • Rognbuvatnet
 • Svartholet
 • Klumptjønna
 • Gryttjønna
 • Setertjønna
 • Sandtjønna
 • Kaltjønna
 • Kroktjønna
 • Holmtjønna
 • Ottertjønna
 • Litltjønna
 • Lærvtjønna
 • Skardfjellvatnet
 • Reinsjøen
 • Nedre Nesåvatnet
 • Heimdalstjønna
 • Heimdalvatnet
 • Arnfinntjønna
 • Stortjønna
 • Elstadtjønna
 • Brynntjønnin
 • Skarlandsvatnet
 • Besvatnet
 • Vesterskåltjønna
 • Vestre Kverntjønna
 • Øystre Kverntjønna
 • Medalsvatnet
 • Låarte
 • Namsen
 • Davidstjønna
 • Thomastjønna
Grongkortet, Sagmohaugen utmarksservice. Perfish mobilapp for fiskekort

Andre foreninger