Vikerfjell byr på 40 flotte vann du kan fiske i. Store vann og små vann. Noen åpne klare ørretvann på snaufjellet, andre lunere skogsvann i områdene rundt. VELKOMMEN til VIKERFJELL!

Info
Vikerfjell fisk har nå 40 vann du kan fiske i. Vannene på Vikerfjell ligger på rekke og rad innover fjellet. Dette er fjell- og skogsvann som strekker seg fra Flaskerudsetra i sør til Skalerudåsen i nord og Sandvannet i vest. Vikerfjell Fisk har drevet kulturarbeide siden 1991. Det startet med kalking og kultivering av 12 vann, resten har kommet til etterhvert. De fleste av disse vannene var fisketomme etter mye sur nedbør på 1970-80 tallet. 20-30 vann har blitt kalket jevnlig de siste 25 år. Fiskebestandet har etterhvert blitt meget god. I flere vann er det bestand av åbbor og noen bekker og småelver har blitt fine gytebekker for ørret.

FISKEBESTAND
Det har blitt satt ut 2 somrige ørreter ca annenhvert år i mange av vannene. Andre vann reproduserer og bør fiskes hardt. Det er tatt ørret opp i 2,5 kg, og mange vann har ørret på over kiloen. I mange vann kan du få ørret som er rød i kjøttet, men også de som er helt hvite inni – i samme vannet. Det er også åbbor i noen vann.

BELIGGENHET
Her kan du fiske i skogsvann eller helt oppe på snaufjellet. Alle vann som omfattes av ordningen med fiskekort skal merkes med et navneskilt i marka.

Det er tilatt å fiske fra land med stang og pilke vinterstid. Oter og garnfiske er ikke tilatt uten samtykke fra grunneier.

GODE FISKETIPS
Noen vann ligger nær skogsbilvei, mens andre vann er opp til en times gange.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Skarrudvannet
 • Veslevann
 • Killingtjern
 • Langvannet
 • Svarttjern (Skarrud)
 • Damtjern (Skarrud)
 • Storauretjenn
 • Steintjenn
 • Svarttjenn (Viker)
 • Fisketjenn
 • Nordre Aurtjenn
 • Søre Aurtjenn
 • Sandvannet
 • Malotjenn
 • Tjennsringen
 • Søre Annetjenn
 • Steintjenn (Strande)
 • Damtjenn (Tossevika)
 • Nordre Flåtjenn
 • Søre Flåtjenn
 • Stjernetjenn
 • Setertjenn (Tossevika)
 • Svarttjenn (Tossevika)
 • Svarteputt
 • Holmetjenn
 • Nordre Ulevann
 • Midtre Ulevann
 • Østre Ulevann
 • Søre Ulevann
 • Feletjenn
 • Blankvann
 • Gullhella
 • Nordre Rokovann
 • Søndre Rokovann
 • Strandvipetjenn
 • Klavetjenn
 • Knappnålstjenn
 • Bjørntjern
 • Setertjenn (Flaskerud)
 • Lortholoa

Andre foreninger