Fiske i Hurum

Sætre Bruk A/S er et familie-eiet aksjeselskap. Det har tilhørt familien Mathiesen siden 1911. Eiendommen ligger i Hurum Kommune i Buskerud og er på ca 21000 da, hvorav 18000 er produktivt. Hovednæringen er salg av tømmer. Binæringene er salg av ved og utmarkbasert næring.
 
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER

Det er kun stangfiske fra land som er lovlig i våre vann. Garn, oter, ruser, teiner, samt andre metoder som ikke gjelder for vanlig stangfiske er forbudt.

Fiske uten fiskekort vil bli avkrevd betalt årskort på stedet eller blir anmeldt til politiet av vårt naturoppsyn.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Bjørvann
 • Kalvetjern
 • Indianervannet
 • Nåbyvann
 • Nordre Skoklevann
 • Midtre Skoklevann
 • Søndre Skoklevann
 • Mørkvannet
 • Vestre Stutøye
 • Østre Stutøye
 • Lille Sandungen
 • Damtjernet
 • Åsvannet
 • Ålbyvannet
 • Stikkvannet
 • Skavmyrvannet
 • Sæterpytten
 • Ausene
 • Lille Stikkvannet
 • Kuvannene
Sætre bruk fiskekort via Perfish. fiske i Asker. Hurum

Andre foreninger