KJØP FISKEKORT FOR STANG OG GARN I BJORVATNET

Nå kan du kjøpe fiskekort med Perfish i Bjorvatnet på Evje i Aust Agder.

Ørretiske i Bjorvatn byr på lett tilgjengelig fiske, med kort reisevei fra Evje. Her kan du fiske både med stang og med garn (kjøp spesifisert fiskekort).

N.B.! Området du kan fiske med garn er betydelig, men noen plasser er forbudt (markert rødt i kartet).

Arter: Ørret

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Bjorvatn

Andre foreninger