Fiske i Glomsrudkollen

Fiskekortet til Glomsrudkollen JFF gjelder i følgende vann;
  • Dammtjern
  • Holotjern
  • Jøssjø
  • Maurtjern
  • Storevinsjø
  • Svarttjern
  • Veslevinsjø
  • Åstjern
Det drives aktiv kultivering i de fleste vannene våre, hvor Damtjern, Vesle- og Store Vindsjø, samt Svarttjern og Jøssjø har god bestand med Ørret og Abbor. Det er i tillegg Karuss i Damtjern.
 
Glomsrudkollen JFF er også tilsluttet «Felles fiskekort for Finnemarka». Slik at de som kjøper dette fiskekortet kan fiske i alle våre vann uten å løse egne fiskekortene hos oss.
 
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER
100 meters fredningssone i gyteperioden.

 

Glomsrudkollen JFF, Fiskekort

Andre foreninger