Fiske med Nordlikortet

Nordlikortet og Sørlikortet gir tilgang til et variert sportsfiske i mer enn 2/3 deler av Lierne kommune.
Primærtørrret og røye, men også noen vann med canadarøye, gjedde og harr.
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER

Allmenne bestemmelser

 1. Med unntak av noen avgrensede områder vest i Laksjøen og vest i Otersjøen, er kortets gyldighetsområde statsallmenningene i Nordli og privat grunn tilhørende Holand- Djupvatnet grunneierlag, Løvsjølia grunneierlag, Laksjø grunneierlag og Skjelbred grunneierlag.
 2. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder for dette, og forvisse seg om at han/hun har lovlig adgang til å utøve fiske.
 3. Alle som har fylt 16 år og skal drive fiske må ha fiskekort. Personer under 16 år som skal drive fiske med faststående redskap og oter må ha fiskekort.
 4. Medhjelper til fiske med faststående redskap og oter må ha fiskekort. Utenbygds medhjelper med fiskekort for faststående redskap og oter kan ikke gjøre bruk av rettigheter som tilligger innenbygdsboende.
 5. Bruk av levende og død fisk som agn er forbudt. Gjelder også ørekyte/elritsa
 6. Fiskesesongen følger kalenderåret.
 7. Fiskeplassen skal forlates ryddet. Fiskeavfall skal graves ned eller fjernes.

 

Spesielle regler for krokfiske

 1. Krokfiske kan utøves med inntil 2 stenger eller håndsnører.
 2. Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskesnører pr. fisker.

 

Spesielle regler for oterfiske

 1. Oterfiske kan utøves med en oter pr. kort
 2. Innenbygdsboende kan drive oterfiske i alle vatn i statsallmenningene, samt i Laksjøen, Sandsjøen, Djupvatnet, Skjelbredvatnet og Otersjøen
 3. Utenbygdsboende kan drive oterfiske i samme vatn som nevnt i punktet ovenfor, med unntak av Storvatnet og Hykkelnestjønnin i statsalmenningene.
 4. Utover det som er nevnt her, henvises til det enkelte grunneierlag når det gjelder oterfiske i andre vatn på privat grunn.

 

Spesielle regler for faststående redskap i statsalmenningen

 1. Med faststående redskap menes garn, line og teiner.
 2. Innenbygdsboende kan drive fiske med faststående redskap som følger:
 • Ingen begrensninger i Murusjøen.
 • Inntil 10 garn pr. kort i Bukvatnet, Eldbekkskardvatnet, Holmvatnet og Akavatnet. Maks 5 garn kan ha større maskevidde enn 26 mm
 • Inntil 5 garn pr. kort i øvrige vann i statsallmenningene, med unntak av Storvatnet, Fiskløysvatna, Køyttjønna og Kjørdskardtjønna hvor fiske med faststående redskap ikke er tillatt. Største tillatte maskevidde er 26 mm
 • Inntil 5 garn pr. kort i Raudbergtjønna. Største tillatte maskevidde er 21mm
 1. Utenbygdsboende kan drive fiske med faststående redskap som følger:
 • Inntil 5 garn pr. kort, med største maskevidde 26 mm, i Bukvatnet, Bergtjønna, Storflyen og Murusjøen.
 • Inntil 5 garn pr. kort i Raudbergtjønna med maskevidde inntil 21mm

 

Spesielle regler for faststående redskap på privat grunn

 1. De ulike grunneiere/ grunneierlag selger ”garnkort” i enkelte vann. Det henvises derfor til det enkelte grunneierlag når det gjelder fiske med garn, line eller teiner.

 

Diverse bestemmelser

 1. Fiskereglene trer i kraft fra 1.1.2011, og gjelder inntil videre.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Murusjøen
 • Storflyen
 • Litlflyen
 • Holmvatnet
 • Akkavatnet
 • Storvatnet
 • Holmtjønna
 • Storfiskputten
 • Bergtjønna
 • Bekktjønna
 • Fiskløysa
 • Koitjønna
 • Rørtjønna
 • Svarttjønna
 • Litjønna
 • Sultitjønna
 • Kringeltjønna
 • Litlsjøen
 • Midtsjøen
 • Løvsjøen
 • Litlokstjønna
 • Okstjønna
 • Litltjønna
 • Skrokstjønna
 • Sandsjøen
 • Eidselva
 • Laksjøen
 • Tomastjønna
 • Djupvatnet
 • Kroktjønna
 • Råslåttjønna
 • Stor Tisvatnet
 • Mellomvatnet
 • Skjeldbreivatnet
 • Otersjøen
 • Kjørskardtjønna
 • Stortjønna
 • Bustadtjønna
 • Litlhykkelnestjønna
 • Hykkelnestjønna
 • Bukvatnet
 • Nedre Blåmurtjønnin
 • Holmtjønna
 • Snellsteinvatnet
 • Øvre Kviltjønna
Nordlikortet. Fiske i Lierne. Sandsjøen. Lakssjøen fiskekort

Andre foreninger