Fiske i Snåsavatnet

Fiskeopplevelser på Norges sjette største innsjø!
Snåsavatnet er Norges 6. største innsjø, den ligger i to kommuner: Snåsa kommune og Steinkjer kommune. Vatnet er fire mil langt. Snåsavatnet er drikkevannskilde for omtrent 1500 mennesker som bor rundt vannet. Snåsavatnet er et menneskepåvirket kulturlandskap. Jord og skogbruk har formet landskapet gjennom alle tider. I perioder har vatnet også vært en viktig transportvei, både for folk og for gods. Det pågikk fløyting i vassdraget fram til 1971. Snåsavatnet og områdene rundt har store natur og kulturverdier som det er viktig å ta vare på. Et vakkert estetisk element er øyene og buktene i «yttervatnet». Øyer og holmer er sårbare, og ferdsel og aktivitet må skje her med omhu. Snåsavatnet er et virkelig godt fiskevann! Ørretfisket er svært godt, og årlig tas det store mengder ørret – samt storvokste ørreter. Hvert år tas det fisk over 5 kg, og rekorden for Snåsavatnet er på hele 12,2 kg! Snåsavatnet er et stort og innholdsrik vann, med stor variasjon i fiskeplasser. Strandlinjen er på hele 152,2 km og med er rekke tanger, bukter, øyer og innløpselver er det masser av fiskeplasser.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

FISKEREGLER

Vanlige fiskeregler gjelder.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Snåsavatnet
Snåsavatnet Fiske Perfish

Andre foreninger