Fiske med Namsoskortet

Flott fiske i Namsos kommune. Namsoskortet dekker store deler av Namsos kommune med unntak av Otterøya. Se kart. Kun sesongkort selges. Namsoskortet er et samarbeid mellom grunneierlag/utmarkslag i Klinga, Spillum, Vemundvik og Elvalandet samt Fjellstyret i Namsos
Namsoskortet er et samarbeid mellom grunneierlag/utmarkslag i Klinga, Spillum, Vemundvik og Elvalandet samt Fjellstyret i Namsos.
Kortet gjelder på hele Elvalandet og hele Spillumsfjellet. Det er unntak i Klinga og Vemundvik. Se kart i Perfish appen.
Båtutleie:
Andsjøvatnet, kontakt Ola Kristian Stendahl 95890765.
Gratis båt ved Langvatnet på Flakk.
Båt ved Tovatna ved leie av hytte.
Hytter:
Spjøtvasshytta, se lenke under her.
Alm og Ekorndal statsallmenning, 2 hytter ved Tovatna, kontakt Gunhild Bruun 907 63 013.
Naustet ved Auretjønna, kontakt Steinar Kvaale 91596633.
Fiskeregler:
 Kortet er personlig.
Fiske med håndholdt redskap. 
 
Unntak:
I Klinga er garnfiske tillatt.
I Finntjønn statsalmenning er garnfiske tillatt.
I Vemundvik i Ausvatnet, Ausvasstjønna og Sommerhustjønna kan det også fiskes med garn, men det er svært viktig med desinfisering av bruket, da et klekkeri tar vann fra denne vassleia. I Auretjønna kan det fiskes med garn hvis Naustet leies.
Namsoskortet - Perfish fremtidens fiskekort

Andre foreninger