Fiske med Namsoskortet

Flott fiske i Namsos kommune. Namsoskortet dekker store deler av Namsos kommune med unntak av Otterøya. Se kart. Kun sesongkort selges. Namsoskortet er et samarbeid mellom grunneierlag/utmarkslag i Klinga, Spillum, Vemundvik og Elvalandet samt Fjellstyret i Namsos
Namsoskortet er et samarbeid mellom grunneierlag/utmarkslag i Klinga, Spillum, Vemundvik og Elvalandet samt Fjellstyret i Namsos.
Kortet gjelder på hele Elvalandet og hele Spillumsfjellet. Det er unntak i Klinga og Vemundvik. Se kart i Perfish appen.
Båtutleie:
Andsjøvatnet, kontakt Ola Kristian Stendahl 95890765.
Gratis båt ved Langvatnet på Flakk.
Båt ved Tovatna ved leie av hytte.
Hytter:
Spjøtvasshytta, se lenke under her.
Alm og Ekorndal statsallmenning, 2 hytter ved Tovatna, kontakt Gunhild Bruun 907 63 013.
Naustet ved Auretjønna, kontakt Steinar Kvaale 91596633.
Fiskeregler:
 Kortet er personlig.
Fiske med håndholdt redskap. 
 
Unntak:
I Klinga er garnfiske tillatt.
I Finntjønn statsalmenning er garnfiske tillatt.
I Vemundvik i Ausvatnet, Ausvasstjønna og Sommerhustjønna kan det også fiskes med garn, men det er svært viktig med desinfisering av bruket, da et klekkeri tar vann fra denne vassleia. I Auretjønna kan det fiskes med garn hvis Naustet leies.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Åltønna
 • Middagstjønna
 • Holmvatna
 • Ekornvatnet
 • Tovatna
 • Finnburtjønna
 • Lossmenttjønna
 • Finnvatnet
 • Langvatnet
 • Vakkervatnet
 • Auritjønna
 • Røyklitjønna
 • Finntjønna
 • Bjørklivatnet
 • Grånavatnet
 • Sommarhustjønna
 • Lomtjønna
 • Gravvatnet
 • Utgangsvatnet
 • Sørtjønna
 • Ausvasstjønna
 • Ausvatnet
 • Storvatnet
 • Haukøysetervatnet
 • Sagvatnet
 • Trappavatnet
 • Jektvikvatnet
 • Storfjelltjønna
 • Røyklibotnet
 • Vestgrøten
 • Kristoffervika
 • Blikkengfjorden
 • Svanavatnet
 • Krokvatnet
 • Lauvøyfjorden
 • Gyltfjorden
 • Nufsfjorden
 • Nord – Sundet
 • Klubbvatnet
 • Gardsvatna
 • Prestvatnet
 • Brudalvatnet
 • Stordalvatnet
 • Vestervikvatnet
 • Årbuvatnet
 • Alhusvatnet
 • Høyknesvatnet
 • Havvikvatnet
 • Høgakseltjønna
 • Nonstjønna
 • Svarttjønna
 • Lauvskarvatnet
 • Ålbergvatnet
 • Kringelvatnet
 • Tomasvatnet
 • Kjettvatnet
 • Haltnesvatnet
 • Kvernvatnet
 • Svartvatnet
 • Rypnesvatnet
 • Ogntjønna
 • Langtjønna
 • Straumhyllvatna
 • Straumhyllvatnet
 • Smørauga
 • Steintjønna
 • Straumhyllvatna
 • Kringlåtvatnet
 • Gråbergtjønna
 • Lakstjønna
 • Fiskløysa
 • Spillumsvatnet
 • Barstadvatnet
 • Judittjønna
 • Bølvatnet
 • Løsvatnet
 • Svarttjønnin
 • Bøltjønna
 • Spjøtvasstjønna
 • Barstadspøtvatnet
 • Tjønnrosin
 • Østre Fiskløysa
 • Vestre Fiskløysa
 • Spjøtvatnet
 • Andsjøvatnet
 • Litlvatnet
 • Bølvatnet
 • Mellangtjønna
 • Namsenfjorden
 • Løgnin
 • Bangsundbotnet
 • Fjalbotnet
 • Skjærivatnet
Namsoskortet - Perfish fremtidens fiskekort

Andre foreninger