Fiskeregler

Ørret mindre enn 25 cm skal straks settes ut igjen. For Østfold: Fiske forbudt fra 1.10 til 30.11 i bekker og elver der det går ørret. 50 meter fiskeforbud i elveos, hvor det går ørret. Der er kun fiske med stang og håndsnøre tillatt. For Akershus: I bekker, elver og ospartier er alt fiske forbudt i oktober. I bekker og elver (og 100 m sone ved inn- og utløp) er kun fiske med stang og håndsnøre tillatt. På grunn av smittefare skal ikke kreps eller deler av kreps, båter eller fiskeutstyr som ikke er fullstendig tørket eller desinfisert, overføres fra andre vann eller mellom sjøene! Hele vassdraget har felles fiskeregler for gjedde. All gjedde over 80 cm skal slippes tilbake i vannet og hver fisker kan maks ta med 2 gjedde per dag. All gjedde som ikke benyttes til mat settes uskadet tilbake i vannet.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Hemnessjøen
 • Skulerudvann
 • Rødensjøen
 • Finnertjern
 • Ørjeelva
 • Øymarksjøen
 • Bøensfjorden
 • Bøentjernet
 • Mokalitjernet
 • Strømselva
 • Aremarksjøen
 • Ara
 • Skotsbergelva
 • Aspern
 • Asprekfjorden
 • Hølen
 • Stenselva
 • Femsjøen

Andre foreninger