Hardangervidda Vest – Ullensvangkortet
Felles fiskekort for stangfiske i private vann og vassdrag på Hardangervidda som ligger i Ullensvang Herad. Mange gode fiskemuligheter. Se kart over og sørg for at du fisker innenfor Ullensvang Fiskeadministrasjons område.

Ullensvang Fiskeadministrasjon har ansvaret for salg av felles fiskekort for private vann og vassdrag på Hardangervidda som ligger i Ullensvang Herad. Ullensvang fiskeadministrasjon representerer 10 private grunneierlag.

Fiskeregler

 • Alle som er fylt 16 år og som vil utøve fiske med stang eller håndsnøre, må løse fiskekort
 • Det er ikke lov å benytte annen fiskeredskap enn stang eller håndsnøre. Line og ståkrok er forbudt.
 • Fiske med stang og håndsnøre er tillatt fra og med 1. mai til og med 30. september
 • Det er forbudt å bruke levende fisk som agn
 • Det er forbudt å flytte fisk fra ett vann til ett annet
 • Fiske med oter er forbudt

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Paultjørn
 • Tjørnavatni
 • Storavatnet
 • Vatnasetevatnet
 • Herbjørnstjørna
 • Buforetjørna
 • Spanntjørnane
 • Erdalselva
 • Geitelva
 • Geitstjørnane
 • Vasslivatnet
 • Midtvatnet
 • Busetervatnet
 • Vetlavatnet
 • Storelva
 • Storelvi
 • Steintjørnane
 • Istjørn
 • Vassdalsvatnet
 • Birgedalselvi
 • Grytingselvi
 • Grytingsvatnet
 • Tryglafossen
 • Nykkjesøytjørni
 • Fagradalsvatnet
 • Kvanndalsvatnet
 • Heimsta Tjørni
 • Insta Tjørni
 • Nyastølfossen
 • Nykkjesøyfossen
 • Vierdalsbekken
 • Vierdalsvatnet
 • Sotefossen
 • Rjuvavatnet
 • Stavalivatnet
 • Stavalielvi
 • Grøno
 • Trollavatnet
 • Vassdalsvatni
 • Reinåna
 • Langavatnet
 • Vasslivatnet
 • Vivetjørnane
 • Lonavatnet
 • Kjølevotni
 • Grubbeskarvotni
 • Kjølo
 • Opesjovatnet
 • Solbjørgvatnet
 • Skriksetevatnet
 • Klyvjahaugsvatn
 • Røvilsvatnet
 • Botnavatnet
 • Ysjebotvatnet
 • Raudkleivvatnet
 • Yskjevatnet
 • Vatnasetevatnet
 • Svortetjørn
 • Vendalsvatnet
 • Vetla Vendalsvatnet
 • Mostjørn
 • Øvre Bersavatnet
 • Gruveløken
 • Kinsevatnet
 • Fodnastølvatnet
 • Gravdalsvatnet
 • Nessavatnet
 • Såtetjørni
 • Austemannavatnet
 • Holmevatnet
 • Heimsta Hanasteinsvatnet
 • Hanasteinvatnet
 • Trisnyttevatnet
 • Sinnhovdvatnet
 • Atlakstjørni
 • Vatnalivatnet
 • Olbogo
 • Svartepytt
 • Nasatjørnane
 • Langrøvatnet
 • Viersdalstjørni
 • Sandhaugo
 • Vierdalsølo
 • Samkomehylen
 • Holmevatnet
 • Bersavikvatnet
 • Stevatnet
 • Djupavatnet
 • Nedsta Onkjedalsvatnet
 • Sperredalsvatnet
 • Båtadalstjørni
 • Veivatnet

Andre foreninger