Vannene er forholdsvis lett tilgjengelig, med en gangavstand fra vei på 5-30 min.

Foreningene har i en årrekke kultivert, kalket og satt ut fisk i vannene vi disponerer. Det blir kalket og tatt vannprøver hvert år.

I Ø.Helltjern, N.Helltjern og Igletjern er det en god bestand av ørret. Her blir det tatt fisk med gjennomsnittsvekt på 500 gram, den største som er tatt opp var på 2.7 Kg. Det er også bestander av abbor og gjedde i de andre vannene i området.

Mer info om Blaker JFF, aktivteter i foreningen og info om vårt arbeid, finner du på vår hjemmeside www.blakerjff.no

Fiskeregler

 • Fiskemetoder som tillates er stangfiske og vanlig isfiske.
 • Minstemål for ørret er 25 cm.
 • Max. 3 ørret pr. dag pr. fisker.
 • Personer under 16 år kan fiske fritt.
 • Bruk av levende agnfisk er strengt forbudt p.g.a. spredningsfare.
 • Fiskeren plikter å oppgi fangstresultat til Blaker JFF innen årets utgang.
 • Fiskeren plikter å fremvise gyldig fiskekort ved forespørsel.
 • Alt fiske i Jarsjøbekken er forbudt.
 • Bellyboat/robåt tillatt.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Igletjern
 • Øvre Helltjern
 • Nedre Helltjern

Andre foreninger