Fine fiskevann beliggende ved Vindfjell, i Larvik. Muligheter for fin fisk, og fint for kanotur. Fiske fra båt er tillatt. Vannet vi forvalter består av flere sammensatte vann på Vindfjell. Herunder Breivann, Svartvann, Misuringsvann og Langevann og det er fritt fiske i alle når man løser fiskekort. Med båt kan du nå alle kriker og kroker i dette store, flotte vannet. Det er bompenger opp til Vindfjell, som du betaler på nett.

Det er bompenger opp til Vindfjell, som du betaler på nett.
Lenke til kart: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1EdgE_X56tgIt0xe_vnZrqHwFGxmeRdw&usp=sharing
På facebook: https://www.facebook.com/groups/94615711440

FISKEVANN I OMRÅDET

Breievann, Langevann, Svartvann, og Misuringsvann.

Andre foreninger