Fiske i Ytre Hamarøy

Ytre Hamarøy Grunneierlag dekker området fra Hamsund til og med Skutvik. Det er flere gode fiskevann i grunneierlagets område: Straumvatnet, Åslivatnet, Lilandsvatnet, Fjellvatnet, Steinslandvatnet, Kvanndalsvatnet, Røykvatnet, Hoffmannsfjellvatnet, Øvstvatnet og Rundvatnet.
 
Ytre Hamarøy Grunneierlag eier 3 båter som lånes ut gratis dersom du har kjøpt fiskekort: en båt ligger i Fjellvannet, en båt i Lilandsvatnet og en båt i Straumvatnet. Dersom du ønsker å låne båt kan du ta kontakt med:
Båt Fjellvatnet: Ness camping tlf. 91 71 61 77/Jan Stensland tlf. 41 66 45 56
Båt Straumvatnet: Roald Hansen tlf. 97 67 44 81
Båt Lilandsvatnet: Asbjørn Bye tlf. 47 67 77 82

Andre foreninger