Skogseidvatnet og vannene rundt er kjent for både stor røye og stor ørret.  Dette er et av de svært få stedene hvor man kan fiske etter storørret i Hordaland og på Vestlandet for øvrig.  Ørreten går tidlig over på fiskediett og det resulterer i rask vekst og god kondisjon. Tilkomst fra land er vanskelig, og det anbefales å fiske fra båt. Ved ferdsel på innmark må dette avklares med grunneiger på forhånd.

 

Andre foreninger