Fiske i Geilo

Tar du Bergensbanen mellom Oslo og Bergen ligger Geilo halvveis. Geilo jeger- og fiskerforening disponerer totalt 34 fiskevann med korte elvestubber mellom noen av vannene. Vannene har varierende bestand av ørret, og Ustedalsfjorden, Bergsmulfjorden, Nygardsvatnet og Sløddfjorden har også en del røye og sik.
 
Ørekyta har gjort inntog i en del av vannene, og det fiskes hver sommer med teiner i vannene på Kikut og Skjerja for å holde den i sjakk.
 
Jakt, fiske og friluftsliv
Geilo kan tilby et variert turterreng, i tillegg til fiske er det også muligheter for småviltjakt.
 
Rype finnes, hare er det til tider god bestand av, og en kan treffe på skogsfugel i Vestliaterrenget. Alle er velkommen til å løse fiskekort og/eller jaktkort hos oss. Foreningen er forøvrig lukket, hvilket betyr at kun fastboende og hytteeiere, samt deres ektefelle, samboer og barn kan bli medlemmer. Som medlem får du fordel av billigere jaktkort, fiskekort og hytteleie samt de fordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund kan tilby.

 

GPS Koordinater for vann og  interessepunkter hos Geilo JFF:


Nr. Navn GPS 32V
Haugastøl
1 Kvasshovdtjørne 0438535  6710223
2 Krosstjørne 0438399  6711025
3 Langetjørne 0439346  6710813
4 Lonin i Raggelva 0438214  6712614
5 Bjørnebutjørnan 0436462  6712879
6 Gampetjørne 0437563  6710835
7 Tjørnegravtjørni / Lavo 0437653  6709947
8 Raggebu 0438902  6712170
9 Slåttehalltjørne 0436315  6711470
10 Sundtjørne 0438877  6709759
11 Karistølstjørne 0439579  6709735
28 Skilt toppen Fjellvegen 0430688  6709139
Kikut
12 Rundtjørne 0458480  6707951
13 Geilotjørne 0457726  6708504
14 Svartesteinstjørne 0458457  6707201
15 Hakkesettjørne 0456599  6707409
16 Vesle Hakkeset Båt 0456313  6707937
17 Yngletjørne 0456611  6707104
18 Økletjørne 0455841  6707948
19 Grødalstjørnan 0455859  6707225
20 Stikryss Grødalstjørnan 0455881  6707259
Geilo
21 Campinghølen 0456518  6710610
22 Fiskebrygga/Slåttahølen 0456768  6710875
23 Fetahølen 0457230  6710964
24 Hundepark 0457353  6710855
25 Tuftebrue 0453080  6709929
26 Storisøyne/Veslefjorden 0455096  6710201
Skjerja
27 Hytter 0443241  6699270
Regler:
1. Fiskekort gjelder for sportsfiske med stang
2. Fiskekortet er personlig, og gir rett til bruk av 2 stenger. Utsatt (utegnet) stang må ikke forlates. Stenger som ikke overvåkes av fiskeren blir inndratt.
3. Det er ikke tillat å bruke båt eller andre farkoster i forbindelse med fiske. Unntatt dette er Ustedalsvassdraget, Sløddfjorden, Nygårdsvatnet, Bergmulfjorden, og ved leie av foreningens båter i Skjerja, Tjørnsgravstjørni og Fjellbergkulpen.
4. Rydd opp igjen på rasteplasser og langs vatnet. Kasserte fiskesnører må tilintetgjøres slik at de ikke representerer farlige feller for fugler og dyr. 
5. Ta med alt søppel, flasker og bokser hjem.
6. Husk bestemmelsen om båndtvang for hund. 

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Bergsmulen nord
 • Bergsmulen syd
 • Bjørnebu innerste
 • Bjørnebu lange
 • Bjørnebu store
 • Fjellbergkulpen
 • Gampetjørne
 • Karistøltjørni
 • Krosstjørne
 • Kvasshovdtjørni nedre
 • Kvasshovdtjørni øvre
 • Langetjørne
 • Nygardstjørne
 • Slåttehalltjørne
 • Sundtjørne
 • Tjørngravtjørni
 • Hestebotnvatnet
 • Tungevatnet
 • Nysettjørna
 • Bergmulfjorden
 • Nygardsvatnet
 • Sløddfjorden
 • Raggebekken
 • Geilotjørne
 • Grødalstjørne nedre
 • Grødalstjørne øvre
 • Hakkesettjørne store
 • Hakkesettjørne vesle
 • Rundetjørne
 • Svartesteinstjørne
 • Yngletjørne
 • Økletjørnet
 • Skiftetjørne
 • Skjerjavatnet
 • Ustedalsfjorden
 • Veslefjorden
 • Slåttahølen
Geilo JFF - Fiskekort Perfish

Andre foreninger