Fiske i Hallingdalselva i Ål

Dette kortet gjelder det meste av strekninga fra Strandafjorden til Tingvollfjorden. Unntaket er Oppsjø og strekninger på sørsida av elva der private hager går ut til elvekanten. Elva veksler mellom terskler, stryk og små fossefall.
 
Fiskebestand
Her fiskes det i hovedsak etter ørret. Det er på deler av strekninga svært mye fisk i størrelse under 500g. Dette er fin stekefisk og kan gi fine fiskeopplevelser om utstyret er tilpasset fisket. Men det går noen storrugger på flere kilo innimellom.
Høsten 2008 ble det konstatert vederbuk i vassdraget. Hvor lenge denne har vært her er uvisst, men noen hevder at den har vært her lenge, men har vært forvekslet med sik.
 
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER
Fiskekortene gjelder for fiske med ei stang fra land. Husk å ta hensyn til faren for spredning av smitte.

 

Hallingdalselva Ål elvefiskelag Fiskekort Strandfjorden - Tingvollfjorden Perfish

Andre foreninger