Nyt en fisketur i omgivelser med herlig villmark og rikt dyreliv, kun 10 km fra Telemarkskanalen.

Villmarkseventyret tilbyr en haug av opplevelser i tillegg til fiske som kan gjøre turen komplett. For mer info, klikk deg inn på deres nettside.

Fiskeregler

 • Fiskekortet gjelder stangfiske fra land. 1 stang per fiskekort. Familiekort, maks 4 stenger per fiskekort.
 • Flytering/bellybåt/jolle/kano er tillatt uten motor. All motorisert ferdsel i vannene er forbudt.
 • Garnfiske/oterfiske og fiske med levende agn (med unntak av mark) er forbudt.
 • Det er ønskelig at fisk f.o.m. 40 cm og større settes pent tilbake om det er forsvarlig. Uttak av fisk under 15 cm er ønskelig for å øke størrelsen på fisken i vannene (store mengder med liten fisk øker sannsynligheten for overbefolkede vann, noe som tærer på næringsgrunnlaget til bestanden og igjen forårsaker at fisken forblir liten).
 • Fangst rapporteres enkelt i fiskekortet i Perfish for å danne et grunnlag for videre forvaltning, noe som igjen vil gagne deg og kommende fiskere ved neste besøk.
 • Fiske i bekker/elver eller innenfor 50 meter ved inn- og utos i fiskevannene er forbudt i perioden 15. september til 15. november.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Klingretjørn
 • Svanetjørn
 • Tjernane
 • Langoddtjørna
 • Sætreelva
 • Little Nakksjøen

Andre foreninger