Fiske i Fet

Fisket gjelder i vannene;
 • Abbortjern 
 • Varsjøen
 • Heiavannet

Mer informasjon kommer snart. 

FISKEREGLER

 • Minstemål for ørret er 25 cm.
 • Maks 2 stenger pr. kort.
 • Bellyboat/kano etc.er ikke tillatt i Abbortjern.
 • Personer under 16 år kan fiske fritt.
 • Bruk av levende agnfisk er strengt forbudt p.g.a. spredningsfare.
 • Fiskeren plikter å fremvise gyldig fiskekort ved forespørsel.
 • Vannene blir stengt i 14 dager ved utsetting av fisk.
 • Baglimit er 3. fisk pr. dag.
Fet JFF. Viken Perfish fremtidens fiskekort

Andre foreninger