Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning har ca. 230 fiskevatn og rundt 180 km elver og bekker med fisk. Her er det gode muligheter for fritidsfiske. I alle vatn, elver og bekker med fisk, er det ørret, i tillegg er det røye på vatna nede i dalen på Dalsida, samt harr i Aursjøbassenget, Vangsvatnet og Vangstjønn. Jore er ei spesielt god fiskeelv med årlige fangster av ørret over kiloen. Mange av fjellstyrets utleiehytter og –buer ligger nær gode fiskemuligheter. Vi har alt fra bra elvestrekkninger for fluefiske til høgfjellsfiske. For småbarnsfamilier har vi fiskevann som ligger nærme vei.
 
FISKEREGLER
 

Generelle regler

 • Fiskereglene skal tas med sammen med fiskekortet.
 • Innenbygds og utenbygds kan fiske med stang og oter i alle vann. Utenbygds kan fiske med garn i enkelte vann. Se fiskereglene pkt. 9 (linket fil under)
 • Barn og ungdom under 16 år har rett til gratis fiske med stang (håndsnøre) og oter.
 • Barn og ungdom under 20 år har tilbud om gratis fiske med stang (håndsnøre).
 • Fullstendige fiskeregler finner du i link på bunnen av teksten.

Isfiske

Isfiske er tillatt på alle vann, med unntak av;

 • Aursjøbassenget
 • Fillingtjønn
 • Stor Strålsjøen
 • Heimtjønnene
 • Veslguttjønn
 • Fauttjønn

Med isfiske menes fiske med håndsnøre, med pilk eller agn. Det er tillatt å sette ut kroker for fangst over natta. Isfiskeredskap som er satt ut, skal ettersees minst 2 ganger om dagen.

For fullstendige fiskeregler, se følgende fil; Fiskeregler_2022.pdf

 

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Storhøtjønne
 • Spongtjønne
 • Skurveostjønnin
 • Storvatnet
 • Buabergvatnet
 • Aursjøen
 • Hallogløyptjønne
 • Ettare Bøvervatnet
 • Søre Isløyptjønne
 • Rundtjønne
 • Langtjønne
 • Butjønne
 • Trughamartjønne
 • Mølmsløyptjønne
 • Inste Mølmsvatnet
 • Midtre Mølmsvatnet
 • Istjønne
 • Leirtjønne
 • Trughamartjønne
 • Nørdre Miutjønne
 • Miutjønnin
 • Svennebyhølen
 • Bolltjønne
 • Søre Miutjønne
 • Saltjønne
 • Vangsvatnet
 • Vangstjønne
 • Skardtjønnin
 • Langtjønnin
 • Tverråbottvatnet
 • Skagetjønne
 • Vangstjønnin
 • Hanstjønne
 • Lomtjønnet
 • Merralonene
 • Fiskelaustjønne
 • Nedre Merrabottvatnet
 • Nedre Vetlbottvatnet
 • Storsteintjønne
 • Nedre Ylsbottvatnet
 • Øvre Ylsbottvatnet
 • Djuptjønne
 • Kvittjønnin
 • Horrungtjønnin
 • Fillingstjønne
 • Stamfiskedammen
 • Dyratjønne
 • Flisarvatnet
 • Sjongsvatnet
 • Godsjøen
 • Trælen
 • Svartdalsvatnet
 • Veslvatnet
 • Svartdalsåi
 • Tverråvatnet
 • Lågvatnet
 • Øvre Lustjønne
 • Søre Salhøtjønne
 • Midtre Salhøtjønne
 • Nedre Lustjønne
 • Lesjøen
 • Hundsjøen
 • Mjogsjøen
 • Strålsjøen
 • Veslstrålsjøen
 • Vindbustjønne
 • Korpehaugtjønne
 • Fisketjønne
 • Svånåvatnet
 • Langvatnet
 • Drugshøtjønnin
 • Heinsavatnet
 • Indre Kjelsungvatnet
 • Kjelsungvatnet
 • Lomtjønne
 • Digerkampvatnet
 • Kjelkehøtjønne
 • Kollvatnet
 • Nordre Grønvatnet
 • Istjønne*
 • Søre Grønvatnet
 • Bergetjønnin
 • Krokuttjønne
 • Knutsgruvetjønne
 • Grøntjønne
 • Vargvasstjønnin
 • Valåvatnet
 • Gravåtjønne
 • Rygghøtjønne
 • Skjervetjønne
 • Varmlandstjønne
 • Storslågatjønne
 • Sjutjønnin
 • Fauttjønne
 • Tjuvtjønne
 • Vetlguttjønn
 • Fellingvatnet

Andre foreninger