Fiske i Våler

På terrenget hos Våler JFF så arbeides det hele tiden med å forbedre forholdene for fisk og fiskere. Tidligere har vi understreket vann som utpreger seg, noe som selvfølgelig medfører stor trafikk til disse plassene. Såpass stor trafikk kan medføre en form for
trengsel og følelsen av å være på Finnskogen blir svekket. Vannene opplever også storefisketrykk på grunn av dette. I vann der det settes inn fisk så er dette greit, men der man har en svakere og stedegen stamme så er det viktig å ikke øke fisketrykket over det vannet tåler. Vi vil fortsette å markedsføre enkelte vann, men husk du kan finne perler her inne som nesten ingen vet om. Slik skal det fortsatt være, den som leter finner gull!
Velkommen til flotte fiskeopplevelser på Finnskogen! Følg oss på FB «Fiske i Våler»
 
FISKEREGLER

Barn under 16 år fisker gratis på Våler Jakt og fiskeforenings områder. Gytebekker er fredet for fiske. Minstemål ørret er 25cm. Hvert kort gir rett til maks 3 ørret pr døgn pr kort på foreningens område.

Brudd på foreningens regelverk medfører politianmeldelse og/eller et gebyr på 10x døgnkortprisen for området vil bli krevd.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Sørsjåssjøen
 • Abbortjennet
 • Tørråssjøen
 • Dipen
 • Holtsjøen
 • Østertjernet
 • Tandlitjernas
 • Fiskeløystjernet
 • Nordre Bolsjøen
 • Søndre Bolsjøen
 • Nordre Fløgen
 • Søndre Fløgen
 • Lalatjernet
 • Gjerdtjerna
 • Måsåfløgsjøen
 • Svarttjernet
 • Kynndalsmotjernene
 • Kynna
 • Lindsjøen
 • Steinsjøen
 • Høgsjøen
 • Halsjøen
Våler Jakt og fiskeforening eldoradokort normalkort. Våler Finnskog fiskekort

Andre foreninger