Velkommen til fiske i Bleiksvassdraget som er en del av Bleik naturreservat. Skitt fiske.

Priser: Døgnkort kr. 50,00, årskort kr. 300,00. Barn 16 år og yngre fisker gratis.
I vassdraget mellom Bleiksvatnet og Holmevatnet og i elva fra Holmevatnet og ut i havet er alt fiske forbudt. Fiske fra land er tillatt med 1 stang og inntil 2 agn pr. person pr. snøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte 2 redskaper pr. båt og inntil 2 agn pr snøre. Sesongkvote 5 laks pr. fisker.
Overtredelse av nevnte regler og bestemmelser samt fisking uten kort medfører bortvisning.
 

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Bleiksvatnet
  • Breidalsvatnet
  • Holmevatnet
  • Solsvatnet
  • Vestraste Steinsvatnen
  • Hemste Steinsvatnen
  • Mikkelvatnet

Andre foreninger