Fiske i Sagfossen

Den lakseførende delen av Sagvatnanvassdraget i Hamarøy består av Sandnesvatnet, Strindvatnet og Rotvatnet med tilhørende elver og strømmer. I tillegg er Sagfossen et svært attraktivt fiskeområde.
 
Laksetrapppa i Sagfossen, den 4. lengste laksetrappa i Norge, gjør at det er mulig for laks, sjøørret og sjørøye å vandre opp Sagfossen og til vatna.
 
Fiskesesong: 15. juni – 31. august.
 
Fangstrapporteringsplikt
Fangstrapport skal leveres grunneierlaget innen 7. september. Sagvatnan Grunneiarlag er pålagt årlig fangstrapportering fra Sagfossen til Statsforvalteren i Nordland.
Rett fisketid og et godt regelverk er basert på kunnskap om antall laks og sjøørret som blir fisket, samt vekt på fisken. Derfor er det helt nødvendig at fiskerne er flinke til å levere fangstrapport.
Utelatelse av innlevering av fangsteapport kan medføre utestenging av fiskeren påfølgende år.
 
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER

Fiskesone er fra skiltene ved Sagfossen og ut til rett linje over Langosen fra punkt på Tømmernes og i retning sørvest over Småskjæret til punkt på Hopneset.

Fiske forbudt 200 m ovenfor laksetrappa, laksetrappa, tjønna i laksetrappa og til forbudsskiltene 90 m fra Sagfossen. Minstemål 35 cm laks, 30 cm sjøørret og sjørøye.

Bruk av redskap

  • Maks 1 stang pr. fisker og inntil 2 agn pr. snøre.
  • Oter er ikke tillatt.
  • Fiskestanga skal ikke forlates under fiske.
  • Maks. krokstørrelse 13 mm mellom krokstamme og krokspiss, enkeltkrok maks. 15 mm.
  • Tillatt agn: Mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Reke er ikke tillatt.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Sagfossen

Andre foreninger