Fiske i Selbusjøen

Midt i et nydelig kulturlandskap ligger Selbus naturlige midtpunkt, Selbusjøen. Den østlige delen breier seg ut mellom grendene i Selbu før den smalner inn til det som ligner en vestlandsk fjord vestover mot Klæbu, der sjøen renner ut i Nidelva.
 
Selbusjøen er ca. 60.000 da stor og på det dypeste er den over 200 m.
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER
  • Utsetting av fisk må ikke finne sted utenspesiell tillatelse.
  • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag.
  • Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet.
  • Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag.
  • Ved mistanke om fiskesykdommer ta kontakt med Selbu Kommune.
  • Desinfeksjon av utstyr utføres hos Selbusport’n.
  • VÆR PÅ VAKT- Stopp spredning av ørekyte!

 

Selbusjøen fiskekort - mobilappen Perfish.

Andre foreninger