Budalen ligger ca. 6 km sør for Fiskebøl-krysset, og ca. 25 km nord for Svolvær.  Greieste adkomst til vatnet er å gå forbi den gården som ligger lengst sør i Budalen, og følge skogsveg sørover ca 1 km til vatnet. Fisketid i Dalsvatnet er 15.7-15.8. Du kan få laks og sjøørret i vatnet, og derfor er det krav om fangstrapport. Vi håper å få utvidet fisketid neste år.

Fiskekortet gir rett til fiske i Budalsvatnet (det står Dalsvatnet i kartene), med fiskestang fra land. Garnfiske er forbudt. Elva er stengt for alt fiske. For å fiske i vatnet kreves det fangstrapport etter hver tur, også dersom du ikke har hellet med deg og får en eneste fisk.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Dalsvatnet

Andre foreninger