I Lauvsneselva kan du fiske laks hele året. Vi anbefaler fiske fra 20.juni til 15.oktober. Du kan få laks opp i 10 kg. Fiskbar strekning er mellom sjøen og utløpet fra Kraftstasjonen, lengden på fiskbar strekning varierer med flo/fjære sjø.
Det selges inntil 5 kort/døgn.
 
FISKEREGLER
 
Det selges kun 5 kort/døgn og de koster 350 kr/døgn.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Lauvsneselva

Andre foreninger