Til fiskerene:
Kortet gjelder fiske med stang,garn,kupe og isfiske utenom følgende vann:
1, Garn ikke tillatt: Aurtjern, velt Tannsjø, store Tannsjø, Ljustjern, Veståa, velt Fagervann, Børtjern og Gransjøene.
2, kuper ikke tillatt i Ljustjern og velt Fagervann
3, Stangfiske fra båt ikke tillatt i Ljustjern og velt Fagervann
4, Bruk av oter er forbudt i alle vann.
Minstemål ørret 22 cm
Unngå å tråkke på dyrket mark på østsiden av Veståa fra Galterudsbrua til Grue grensen.
Kortets eier er selv ansvarlig for at man fisker i respektive vann.
Alt fiske er fredet fra 1/9 til 1/12
Bruk naturvett, ta med søppel hjem. SKITT FISKE

Andre foreninger