Til fiskerene:
Kortet gjelder fiske med stang,garn,kupe og isfiske utenom følgende vann:
1, Garn ikke tillatt: Aurtjern, velt Tannsjø, store Tannsjø, Ljustjern, Veståa, velt Fagervann, Børtjern og Gransjøene.
2, kuper ikke tillatt i Ljustjern og velt Fagervann
3, Stangfiske fra båt ikke tillatt i Ljustjern og velt Fagervann
4, Bruk av oter er forbudt i alle vann.
Minstemål ørret 22 cm
Unngå å tråkke på dyrket mark på østsiden av Veståa fra Galterudsbrua til Grue grensen.
Kortets eier er selv ansvarlig for at man fisker i respektive vann.
Alt fiske er fredet fra 1/9 til 1/12
Bruk naturvett, ta med søppel hjem. SKITT FISKE

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Stortjernet
 • Langåstjernet
 • Åsnesmangen
 • Tuefløyta
 • Bossmyrtjernet
 • Store Tannsjøen
 • Velt-Tannsjøen
 • Aurtjennet
 • Gransjøen
 • Steinsjøen
 • Blomtjernet
 • Stor Fagervatnet
 • Velt-Fagervatnet
 • Øvre Gransjøtjernet
 • Nedre Gransjøtjernet
 • Nøklevatnet
 • Ljustjernet
 • Svarttjennet
 • Odalstjernet
 • Raudåstjernet
 • Åstjern
 • Hukusjøen
 • Strandsjøen

Andre foreninger