Brumunda har i løpet av sine totale 32 km et fall på 510 meter. Vi tør hevde at Brumunda med 21 km mjøsørretførende strekning er en av Norges beste ørretelver.
Brumundastammen er den mest tallrike av storørretstammene i Mjøsa og BOSFF driver aktivt kultiveringsarbeide i Brumunda. Årlig tas det fisk på 3 kg, og det kan slenge en og annen på 5-6 kg, men fisk rundt 1,5 kg er mest vanlig.

FISKEREGLER

Fiskekort selges i tidsrommet 1.mai -31. August.

Fiskekort som er kjøpt 31. august gjelder kun til kl. 24.00 samme dag.

Bevegelig fiske praktiseres.

Minstemål er 25 cm.

Alt fiske er forbudt på 2 strekninger i elva, ved Sveumstreket og Spinneristreket. Se plakater langs elva.

Innlevering av fangstrapport medfører deltakelse i trekning av 3 gavekort pålydende kr. 300,- samt et pålydende kr 1000,- Vinnerne av gavekortene blir kontaktet direkte av Brumunddal & Omegn Sportsfiskerforening umiddelbart etter trekningen som foregår på BOSFF’s årsmøte

FISKEVANN I OMRÅDET

  •  Brumunda

Andre foreninger