Fiske i Røros nordre allmenning

 
Aursund fjellstyre forvalter 75 000 mål fordelt på 2 områder. Fiskekort gjelder for begge.
 

Mer informasjon kommer snart.

FISKEREGLER

Stang og oterfiske

Inntil 6 pilkestikker om vinteren.

FISKEVANN I OMRÅDET (Vestre del)

 • Søtjønna
 • Snøfonntjønna
 • Storbekktjønna
 • Fjellgjelten
 • Rundtjønna
 • Finntjønna
 • Fjellsjøen
 • Tjerråtjønna
 • Fjellsjøtjønnan
 • Storbekktjønnan
 • Enoktjønna
 • Setertjønna (delvis)

FISKEVANN I OMRÅDET (Østre del)

 • Viglsjøen (sørlig del)
 • Tuvtjønna
 • Røsjøen
 • Svartbekktjønna
 • Daltjønnan
 • Stortjønna
 • Fisklaustjønna
 • Holmtjønna

Andre foreninger