Fiske i Rv 504 Fiskje

Det er tilrettelagt for parkering langs veiene. Der er det satt opp informasjonstavler med kart over området.
Det er aure og røye i vatna.
 
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER

Grunneierne ønsker fiskere velkommen til oss. Bruk naturen! Ta med søppel hjem. La området være fritt for søppel.

Ta hensyn til dyr på beite. Lukk grinder slik at dyr ikke kommer ut på veien.

Lykke til!

Time, Bjerkreim og hå. Fiskekort. Storamoset, litlamoset, ytre hedlevatnet, kappatjørn. Oslandsvatnet. Rv 504 Fiskje

Andre foreninger