Gratis fiske i vannene til Eidskog jeger og fisk. 
 
FISKEREGLER
Vanlige fiskeregler gjelder.

Andre foreninger