Vestfjella, fiske i østfold
Fiske i naturskjønne omgivelser
Flotte camplasser, husk bålforbud frem til 15 sept.

Forvaltning:

Grunneiererne i Lervik Utmarkslag og Fyldeng/Holt Utmarkslag startet samarbeid om fiske i 1992. Det omfatter 96 vann i tre ulike vassdrag: Skjøbuvassdraget, Teigevassdraget og Skolleborgvassdraget. 
Skjoldbuvassdraget renner til Glomma og de to andre renner til Haldenvassdraget.

Kalkingen starter ca 90 tallet, i dag kalkes det for det iblant med helikopter og det følges opp med vannprøver på våren og høsten.

Fiskebestand:

Det finnes kun Ørret og abbor i området.

Vestfjella utmarkslag er opptatt av å ha balanse mellom riktig antall ørret i forhold til tilgjengelig matmengde i de ulike vanna. Dette gir ørreten en veldig god vekst. Flere vann har i dag ørret over 1 kg. 

Abboren er også prioritert i noenn av vanna. Det finnes noen vann med stor tetthet av abbor og vann med veldig fin kvalitet av abbor med størrese på over 0,5 kg

Navnene på vannene er ikke i samsvar med offentlige kartverk, men Perfish har fulgt vårt eget kart så disse navnene skal være korrekte.

Priser, fiskekort; 

 • Døgn – 200 kr.
 • 2-døgn – 325 kr.
 • Ukekort – 500 kr.
 • Årskort – 1000 kr. 

Ikke lov med båt. Det er bomveg: Betales ved informasjons tavlen, 50kr. Kontant eller vipps

Facebook-side: Vestfjella fiske Aremark.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Berggrøttjern
 • Lille Berggrøttjern
 • Botiltjern
 • Knuttjern
 • Revolvertjern
 • Skibuvannet
 • Holmetjern
 • Bastianvanna
 • Øvre Svensketjern
 • Nedre Svensketjern
 • Tystbasttjern
 • Stubbetjern
 • Stubbetjerndyveln
 • Loppetjern
 • Blanketjern
 • Vesle Blanketjern
 • Kroktjern
 • Helgetjern
 • Sjølja
 • Voletjern
 • Sambudalstjern
 • Elgtjern
 • Skarpsnoputten
 • Kutjern
 • Sørrivesetertjern
 • Lille Sørrivesetertjern
 • Østre Andetjern
 • Vestre Andetjern
 • Kroktjern
 • Ormtjern
 • Riveputt
 • Sølvskutt-tjern
 • Laulunddalsdyvelen
 • Øvre Laua
 • Laua
 • Snesetjern
 • Nordre Skotjern
 • Østre Brutjern
 • Midtre Brutjern
 • Vestre Brutjern
 • Hestetjern (Kjelen)
 • Andetjern
 • Østre Kampetjern
 • Midtre Kampetjern
 • Vestre Kampetjern
 • Blanketjern
 • Rørmyrtjern
 • Svarttjern
 • Østre Krokvann
 • Søndre Krokvann
 • Norde Hagetjern
 • Fyldengørvann
 • Hageputten
 • Søndre Hagetjern
 • Blekktjern
 • Steenstjern
 • Bjørktjern
 • Trekanttjern
 • Søndre Skotjern
 • Midtre Skotjern
 • Haretjern
 • Fiskeløs
 • Bikkjetjern
 • Vestre Ormtjern
 • Midtre Ormtjern
 • Østre Ormtjern
 • Fyldengsetertjern
 • Brannskatt-tjern
 • Setertjern
 • Vestre Abbortjern
 • Nordre Abbortjern
 • Abborputten
 • Midtre Tretjern
 • Nordre Tretjern
 • Søndre Tretjern
 • Kvernetjern
 • Saulaua
 • Slettbakktjern
 • Langvannspølen
 • Langvanna
 • Kavringtjern
 • Gretetjern
 • Ulvedalstjern
 • Mørktjern
 • Helvetstjern
 • Furutjern
 • Blanktjern
 • Abbortjern
 • Tjåretjern
 • Mosetjern
 • Febertjern
 • Lindtjern
 • Bukketjern

Tilgjengelighet:

Det er åpnet en skogsbilvei inn i området. Veien kan benyttes imot at det betales bompenger. Ved starten av veien er det infotavle og betalingskasse for bompenger. Noen av vannene har skilter langs veien. Veien er stengt ved vårløsning og ved stor brannfare.

Fiske for funksjonshemmede:

Vi har bygget to fiskebrygger for funksjonshememde ved Kutjern og Holmtjern. Det er lett å komme frem til plassen fra bilparkering.

Fluefiske

Det er gode fluefiskemuligheter i en del av vannene. Noen vann er forbeholdt fluefiske og her er det gjort litt ekstra rydding og plattinger som fiskerne han stå på.

Hytter til utleie

Svarttjernhytta. 

Ligger ved iddylliske Svarttjern, ca 5 min gange fra parkeringsplassen ved Midtre Skotjern. Svarttjern er godt tilrettelagt for fluefiske med egne ryddede plasser. Ørret er eneste fiskeslag. Standard på hytta er lav, men ligger ydillisk til

Henvendelse til Vidar Holt; 915 16 104

Bjørktjernhytta.

Er en tømmerhytte og ligger ved Bjørktjern, ca 20 minutter gangavstand fra parkeringsplass ved Midtre Skotjern. Standard på hytta er lav. Ørret eneste fiskelag, det er også flere vann i nærhet med ørret. Det er tilrettelagt for fluefiske i vestenden av Bjørktjern. 

Henvendelse til Jens-Ole Toverud; 957 97 854

Andre foreninger